Tin tức & truyền thông

EVN triển khai công tác phòng chống lụt bão năm 2012

  • 02:47 - 09/05/2012
  • 4504
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã chỉ đạo các công ty thủy điện hoàn tất việc lắp đặt và vận hành hệ thống cảnh báo cho vùng hạ du đập khi vận hành, xả lũ hồ chứa trước ngày 15/6/2012.
Ðồng thời, EVN cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc phải hoàn thành xây dựng phương án và tổ chức diễn tập trước mùa mưa bão để sẵn sàng, chủ động ứng phó với mọi tình huống sự cố do mưa bão gây ra và hoàn thành việc sửa chữa, bảo dưỡng hạng mục công trình chống lũ trước ngày 15/5/2012. Thực hiện nghiêm các quy định trong quy trình vận hành hồ chứa và quy trình vận hành liên hồ chứa đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt, ban hành. Phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương kiểm tra thực địa hiện trạng dòng chảy thoát lũ ở hạ lưu đập, kịp thời xử lý các vi phạm, lấn chiếm làm ảnh hưởng tới khả năng thoát lũ của công trình nhằm đảm bảo xả lũ an toàn, ngăn ngừa và giảm thiểu thiệt hại cho hạ du.

Công nhân Công ty CP Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận Đa Mi bảo dưỡng thiết bị cửa nhận nước nhà máy thủy điện Hàm Thuận trước mùa mưa bão.

Công ty CP Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận Đa Mi 6 hoàn thành gia cố, lát kè mái đập cửa nhận nước nhà máy thủy điện Hàm Thuận trước mùa mưa bão.
Icon
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan