Tin tức & truyền thông

THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”

  • 00:25 - 04/11/2010
  • 2166

Thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy Tổng Công ty đã tổ chức triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tổ chức quần chúng học tập để quán triệt các chuyên đề “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”; Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”; chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân” gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác; chuyên đề về “tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, là đạo đức, là văn minh”.

 Sau 4 năm thực hiện, đã có 1.350 lượt quần chúng tại nơi công tác và cấp ủy địa phương nơi cư trú nhận xét hàng năm về tình hình đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên. Hầu hết cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng được cấp ủy và quần chúng nhận xét có phẩm chất đạo đức, năng lực tốt, gương mẫu đi đầu trong các lĩnh vực công tác, đoàn kết, tương trợ và luôn quan tâm chăm lo tốt đời sống cho người lao động. Thông qua  những ý kiến đóng góp, các cấp ủy Đảng đã kịp thời xem xét, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong đơn vị cũng như có kế hoạch cụ thể để từng Cán bộ Đảng viên rèn luyện đạo đức, lối sống và tự đề ra biện pháp khắc phục các khiếm khuyết còn tồn tại. Trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng, các cấp ủy đã tổ chức kiểm điểm quá trình thực hiện theo nội dung đăng ký chương trình hành động của từng cán bộ, đảng viên để đôn đốc, nhắc nhở, giám sát việc thực hiện và xây dựng chương trình hành động trong thời gian tới. Đơn vị đã tiến hành xây dựng và ban hành “Quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp CBCNV Tổng Công ty” nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Căn cứ theo đặc thù loại hình sản xuất của từng đơn vị, 100% các cấp ủy trực thuộc đã tiến hành rà soát, kiện toàn ban chỉ đạo, ban hành, phổ biến tiêu chuẩn về đạo đức, lối sống của CBCNV để mọi người tự giác thực hiện.     

Trong cuộc thi viết về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đơn vị đã có 650 bài tham gia dự thi. Với những nội dung phong phú, sáng tạo kèm hình ảnh sinh động, các bài dự thi đã làm nổi bật tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách chân thực, sinh động trên nhiều khía cạnh. Tấm gương của Bác đã góp phần nâng cao nhận thức của CNVC,LĐ trong việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức và ý thức chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, chấp hành kỷ luật lao động, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, cùng đoàn kết và giúp đỡ nhau phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, Đơn vị đã thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo và ban hành “Quy định thực hiện phòng, chống tham nhũng trong toàn Tổng công ty”, qua đó công tác kiểm tra được tăng cường nhằm chủ động ngăn ngừa các trường hợp vi phạm. Hàng tháng thông qua hội nghị giao ban, Đơn vị đã đánh giá kết quả thực hiện và triển khai chương trình, nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.  

Trong công tác phát triển đảng viên, thời gian qua Đơn vị đã kết nạp 52 đồng chí vượt 57,69 % so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra là 30 đồng chí. Số đảng viên được kết nạp mới là các đồng chí có trình độ đại học, trên đại học và là những cán bộ khoa học kỹ thuật có phẩm chất, có năng lực và đang phát huy khả năng tại bộ phận nơi công tác.

Công tác thực hành tiết kiệm trong sử dụng điện và các chi phí khác luôn được các cấp uỷ quan tâm. Từ năm 2007 đến nay, Đơn vị đã thực hiện tiết kiệm điện được 872 triệu kWh đạt và vượt kế hoạch Tập đoàn giao. Phối hợp các nhà sản xuất bán và hỗ trợ giá hơn 1,3 triệu bóng đèn, 600 bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời, đổi miễn phí 1 triệu bóng đèn compact chất lượng cao. Thực hiện chương trình giảm tỷ lệ tiêu hao trong truyền tải và phân phối trong năm 2008 thực hiện là 7,27%, năm 2009 là 7,06%. Bên cạnh đó, Đơn vị đã đầu tư hoàn chỉnh mạng Wan Online kết nối 292 mạng LAN của các đơn vị (gồm Văn phòng Tổng công ty, 20 điện lực tỉnh, 163 điện lực thị xã, quận huyện, 104 TBA 110 kV, 05 đơn vị phụ trợ) để giải quyết nhanh các yêu cầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết kiệm được thời gian, kinh phí đi lại của các đại biểu ở xa. Với những việc làm trên, hàng năm Tổng công ty tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng.

Sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động, Đơn vị đã tập trung tiến hành sửa đổi, xây dựng mới, ban hành các quy định, quy trình phục vụ cho công tác quản lý điều hành từng bước hoàn thiện quy chế quản lý nội bộ góp phần đơn giản hóa các thủ tục và tạo sự minh bạch trong công tác quản lý điều hành. Chương trình phần mềm quản lý công văn sau khi đưa vào áp dụng đã góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc văn phòng, tạo sự phối hợp nhịp nhàng đồng bộ giữa các đơn vị trong toàn Tổng công ty, giải quyết kịp thời yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và nhu cầu của khách hàng sử dụng điện.

Trong công tác sản xuất kinh doanh, Đơn vị đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được giao, cơ bản đảm bảo đủ điện cho phát triển KT-XH khu vực phía Nam. Tốc độ tăng trưởng sản lượng điện ở mức cao, bình quân là 16 % năm, dự kiến trong năm 2010 là 28,68 tỷ gần gấp 02 lần so năm 2007 và chiếm 33% sản lượng điện thương phẩm của toàn Tập đoàn. Trong công tác đầu tư xây dựng, khối lượng thực hiện đầu tư nguồn và lưới điện của toàn Tổng công ty đạt trên 5.000 tỷ đồng. Nhiều công trình trọng điểm được đưa vào vận hành kịp thời, đúng tiến độ góp phần cải thiện chất lượng và khả năng cung ứng điện của các đơn vị trong toàn Công ty.

Việc đưa điện phục vụ an sinh xã hội cho nhân dân ở nông thôn đã được Đơn vị thực hiện tốt. Đến hết năm 2009, toàn Đơn vị đã hoàn tất việc tiếp nhận lưới điện trên địa bàn 260 Xã với khối lượng là 2.154 km lưới điện hạ áp, xóa 2.808 công tơ tổng, chuyển 135.959 khách hàng qua mua điện trực tiếp của ngành Điện. Hiện nay, số xã, phường, thị trấn có điện là 2.247/2.249 xã, phường, thị trấn, đạt tỷ lệ 99,91%; nâng số hộ có điện là 5,44 triệu hộ tương ứng tỷ lệ 95,5%, trong đó hộ nông thôn là 4,1 triệu hộ đạt 94,49%. Bên cạnh đó, việc triển khai hàng lọat các dự án cấp điện cho các thôn buôn chưa có điện ở tỉnh Lâm Đồng (hoàn thành năm 2009), cho các hộ dân chủ yếu là đồng bào dân tộc Khmer của các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, công trình cấp điện phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang; các dự án đã mang lại hiệu quả rất lớn cho người nông dân ở nông thôn.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã được các đơn vị duy trì thường xuyên thông qua Đại hội CNVC,LĐ và Hội nghị NLĐ. Thông qua Đại hội, các Nội quy, Quy chế đã được bổ sung, sửa đổi tạo điều kiện phát huy vai trò của người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị và chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động như tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm, tổ chức tham quan du lịch, điều dưỡng, thăm hỏi các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhân dịp Lễ - Tết cho CNVC,LĐ...    

Công tác xã hội và công tác đền ơn đáp nghĩa cũng luôn được Đơn vị quan tâm. Trong thời gian qua, Đơn vị đã nhận phụng dưỡng 26 Mẹ Viết nam Anh Hùng; Vận động quyên góp xây dựng 47 nhà tình nghĩa, tình thương với số tiền là 863,25 triệu đồng; Ủng hộ thương binh, gia đình liệt sỹ với số tiền 127 triệu đồng; Đóng góp công tác từ thiện - ủng hộ bão lụt là 3,4 tỷ đồng; Đóng góp xây dựng Quỹ Tương trợ xã hội do EVN phát động với số tiền gần 02 tỷ đồng. Đặc biệt thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về chương trình “Hỗ trợ các Huyện nghèo giảm nghèo nhanh và bền vững”, CNVC,LĐ đã ủng hộ số tiền là trên 1,5 tỷ đồng và đóng góp xây dựng 02 căn nhà bán trú dân nuôi 500 triệu đồng cho các hộ nghèo thuộc tỉnh Lai Châu.    

Từ thực tiễn Cuộc vận động, trong toàn Đảng bộ đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng ở các lĩnh vực, vị trí công tác bằng những việc làm thiết thực, cụ thể góp phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Chi bộ Quản lý xây dựng đã tham mưu đề ra các giải pháp tiết kiệm vốn đầu tư, tiết kiệm chi phí trong giải phóng mặt bằng, hợp lý hóa các giải pháp thi công phục vụ xây dựng các công trình điện; Chi bộ Vật tư xuất nhập khẩu đã tham mưu tính toán thuế thu nhập góp phần giảm giá trị một số công trình và giảm tồn kho vật tư thiết bị và thực hiện việc điều chuyển nội bộ những vật tư thiết bị tránh phát sinh tồn kho không cần thiết. Chi bộ VT & CNTT đã tham mưu xây dựng mạng WAN online kết nối với các Đơn vị giúp Tổng công ty điều hành sản xuất kinh doanh trong phạm vi 21 tỉnh phía Nam, tiết kiệm các chi phí hội họp, thời gian đi lại của các đại biểu ở xa, công văn đi đến nhanh chóng, kịp thời, dễ lưu trữ, bảo quản; Chi bộ KTSX đã tham mưu các giải pháp để giảm tổn thất điện năng mang lại hiệu quả thiết thực trong toàn Tổng công ty; Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm điện luôn hoàn thành các nhiệm vụ trên giao nhiều năm liền và đảm bảo thu nhập cho người lao động năm sau cao hơn năm trước…Với những việc làm trên, các Đơn vị đã góp phần tiết kiệm cho Tổng Công ty mỗi năm trên 5 tỉ đồng.

Từ những kết quả đạt được, đã có 45 tập thể và 20 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Cuộc vận động, được Thành ủy, Đảng ủy Khối, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Đảng ủy Tổng công ty Miền Nam tặng Bằng khen và giấy khen.      

Công Đoàn EVNSPC
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan