Tin tức & truyền thông

Đại hội Công đoàn Bộ phận Điện lực Long Xuyên

  • 03:25 - 01/12/2010
  • 2694

DHCDLXCông đoàn bộ phận Điện lực Long Xuyên đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2010-2012 với sự tham dự của ông Nguyễn Ngọc Quang - Ủy viên thường vụ Công đoàn Công ty Điện lực An Giang, và 120 đoàn viên công đoàn trong đơn vị.

BCH Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2010-2012 ra mắt đại hội 

Đại hội đã tổng kết phong trào hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ (2008-2010). Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn bộ phận đã tích cực tham gia các hoạt động phong trào, chăm lo đời sống vật chất tinh thần và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đại hội đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2010-2012, trong đó nhấn mạnh hương trình hành động thiết thực, sát với tình hình sản xuất kinh doanh và đặc biệt chú trọng đến công tác an toàn trong sản xuất.

Tại Đại hội, các đại biểu đã phân tích ưu điểm, hạn chế trong quá trình hoạt động nhiệm kỳ qua, đưa ra những đề xuất, kiến nghị liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Đồng thời đóng góp ý kiến bổ sung xây dựng phương hướng hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ mới. 
Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2010-2012 gồm 7 đồng chí.

Đại hội đã tổng kết phong trào hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ (2008-2010). Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn bộ phận đã tích cực tham gia các hoạt động phong trào, chăm lo đời sống vật chất tinh thần và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

BCH Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2010-2012 ra mắt đại hội

 

Đại hội đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2010-2012, trong đó nhấn mạnh hương trình hành động thiết thực, sát với tình hình sản xuất kinh doanh và đặc biệt chú trọng đến công tác an toàn trong sản xuất.

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã phân tích ưu điểm, hạn chế trong quá trình hoạt động nhiệm kỳ qua, đưa ra những đề xuất, kiến nghị liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Đồng thời đóng góp ý kiến bổ sung xây dựng phương hướng hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ mới.

     

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2010-2012 gồm 7 đồng chí.

PC An Giang
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan