Tin tức & truyền thông

Hiệu quả từ các công trình thi đua gắn biển

  • 01:15 - 09/02/2011
  • 2142

ganbienctrinhThi đua là hoạt động quan trọng của Công đoàn Công ty Điện lực Trà Vinh, một trong những phong trào nổi bật là “Công trình thi đua gắn biển” đã thu hút đông đảo CNVC-LĐ tham gia.

Trong hơn 5 năm qua từ năm 2005-2010, Công đoàn Công ty đăng ký thực hiện gắn biển 13 công trình, với giá trị 11,873 tỷ đồng, bình quân mỗi năm thực hiện trên 2 công trình. Các công trình gắn biển thi đua được thi công đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và an toàn. Lưới điện ngày càng tốt hơn từ các công trình sửa chữa lớn, đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân, theo đó các dịch vụ của ngành điện luôn được cải tiến để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.

Hiệu qủa các công trình sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng, góp phần phục vụ tốt công tác giảm tỷ lệ điện dùng để phân phối điện, quản lý vận hành và góp phần để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch được giao. Theo ông Đặng Huy Hoàng, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết : “Để đạt được những kết quả trên, BTV Công đoàn Công ty đã phát huy nội lực gắn liền với phong trào thi đua khen thưởng để động viên, khích lệ tối đa tinh thần làm việc của cán bộ, công nhân viên và người lao động. Trong những năm qua phong trào thi đua tại Công ty được tổ chức, duy trì và phát triển theo chiều rộng lẫn chiều sâu, gắn liền với nghĩa vụ và quyền lợi của tập thể cán bộ, công nhân viên và người lao động trong toàn Công ty.”

Kết quả từ các phong trào thi đua đã giúp Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, qua chấm điểm thi đua hàng năm Công ty đều đạt loại xuất sắc, liên tục 2 năm 2008-2009 được tặng Bằng khen của Bộ Công thương, năm 2009 được tặng bằng khen và cờ thi đua của UBND tỉnh Trà Vinh với thành tích dẫn đầu khối thi đua 10 của tỉnh.

Hy vọng với những nỗ lực, cố gắng của Công đoàn Công ty Điện lực Trà Vinh, trong thời gian tới phong trào thi đua đi vào chiều sâu, nhất là công trình gắn biển thi đua mang lại những kết qủa thiết thực, là tiền đề thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và các mặt công tác của đơn vị theo các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Gắn công trình thi đua với ngày kỷ niệm

Hàng năm khi xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động Công đoàn và phong trào CNVC-LĐ, ngoài phát động thi đua hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm, Công đoàn Công ty Điện lực Trà Vinh luôn quan tâm đến phát động các công trình thi đua gắn biển, lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn như: Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần VIII, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, Đại hội Công đoàn tỉnh Trà Vinh, 120 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4, ngày Quốc khánh 2/9; ... Ngoài việc phát động thi đua thường xuyên hàng quý, thi đua nước rút cuối năm, Công đoàn luôn quan tâm tới các phong trào thi đua ngắn hạn như: gắn biến công trình thi đua, tạo ý thức cho người lao động và khơi dậy phong trào thi đua. Việc phát động thi đua thực hiện công trình gắn biển được triển khai đến các Công đoàn bộ phận, Tổ công đoàn từ đó các Công đoàn bộ phận, Tổ Công đoàn đăng ký công trình thi đua, Công đoàn Công ty chọn công trình và đăng ký với Công đoàn cấp trên, từ đó phân công cán bộ theo dõi tiến độ triển khai thực hiện, tổ chức sơ tổng kết khen thưởng khi công trình hoàn thành.

Qua nhiều năm phát động thi đua, đến nay Công đoàn Công ty đã có nhiều công trình thi đua được gắn biển, thể hiện tính phong phú, đa dạng, thực tế đã mang lại hiệu quả thiết thực.

PC Trà Vinh
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan