Tin tức & truyền thông

Đại hội Chi đoàn Điện lực Biên Hòa

  • 07:00 - 14/02/2011
  • 2037

DHCDBHVừa qua, Chi đoàn Điện lực Biên Hoà đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2010 - 2011. Tham dự Đại hội có đại diện Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai và 81 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đại diện cho hơn 146 đoàn viên của Điện lực Biên Hòa.

BCH Chi đoàn Điện lực Biên Hoà nhiệm kỳ 2010-2011

Trong nhiệm kỳ qua, Chi đoàn Điện lực Biên Hoà đã tổ chức nhiều phong trào đoàn và đạt kết quả đáng khích lệ, tích cực thực hiện công tác xã hội, nỗ lực đóng góp trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Tại Đại hội, các đại biểu đã phân tích ưu, khuyết điểm của BCH nhiệm kỳ cũ, để từ đó giúp BCH nhiềm kỳ tới có định hướng đúng đắn, tích cực và năng động hơn trong công.

Nhân dip này, Đại hội cũng biểu dương các ĐVTN tích cực có nhiều đóng góp cho phong trào đoàn và công nhận trưởng thành đoàn cho các đồng chí đã đến tuổi. Đại hội đã bầu ra BCH nhiệm kỳ 2010 – 2011 gồm 7 đồng.

PC Đồng Nai
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan