Tin tức & truyền thông

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE

  • 05:06 - 18/02/2011
  • 1881

DHCD_PCBtreCông đoàn cơ sở Công ty Điện lực Bến Tre đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2010-2013. Tham dự Đại hội có đại diện Công đoàn khối các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre, ông Lê Minh Ba - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Miền Nam và 116 đại biểu đại diện cho 615 công đoàn viên từ 08 Công đoàn bộ phận và 10 Tổ Công đoàn trực thuộc

BCH nhiệm kỳ 2010-2013 ra mắt Đại hội

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2007-2010 và đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2010-2013.

Nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Công đoàn đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo và tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, bám sát thực tiễn gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Với tinh thần đoàn kết nội bộ tốt đã tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch hàng năm của đơn vị.

Đại hội đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của công đoàn cấp trên, ghi nhận các kiến nghị liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, những góp ý bổ sung xây dựng phương hướng hoạt động Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ mới. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2010-2013 gồm 15 đồng chí.

PC Bến Tre
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan