Dịch vụ

Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại của thợ điện

  • 15:17 - 02/12/2015
  • 742

Text Box: Công nhân Bộ phận sửa chữa lưới điện trả lời điện thoại khách hàng.Nghe và trả lời điện thoại khi trong ca trực sửa chữa lưới điện là một trong những nhiệm vụ quan trọng của người thợ điện. Do đó, cần ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình đối với tất cả khách hàng khi tiếp chuyện qua điện thoại; cố gắng làm sao để thoản mãn nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất. Một trong những phương thức giao tiếp qua điện thoại như sau: 

Công nhân Bộ phận sửa chữa lưới điện trả lời điện thoại khách hàng.

- Trả lời trong 3 hồi chuông.

- Nêu tên Công ty hoặc bộ phận (Ví dụ: Alô, trực điện Bến Cầu xin nghe).
- Lễ phép hỏi nhu cầu khách hàng và tập trung lắng nghe.
- Có sẵn thông tin cần thiết.
- Tìm cách giải quyết.
- Liên hệ bộ phận khác để tìm cách giải quyết sự cố (xin số điện thoại khách hàng để liên lạc lại khi đã nắm rõ thông tin chính xác).
Khi có sự hài lòng của khách hàng, thì mới đánh tan suy nghĩ của khách hàng về một ngành Điện độc quyền và góp phần đưa ngành Điện phát triển lên tầm cao mới.
Võ Công Lập - PC Tây Ninh
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan