Về chúng tôi

Công đoàn Điện lực Việt Nam tham gia sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp

  • 00:00 - 02/11/2017
  • 653

Hội nghị tập huấn “Công đoàn với việc tham gia sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam” dành cho đội ngũ cán bộ công đoàn chủ chốt vừa được tổ chức sáng nay (ngày 2/11/2017) tại Hà Nội.

qunag cah.jpg

Tham dự Hội nghị có đồng chí Võ Quang Lâm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam; đồng chí Khuất Quang Mậu, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam; đồng chí Đỗ Đức Hùng – Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Cùng dự, còn có gần 200 đại biểu là Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn các Tổng công ty; Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Điện lực Việt Nam; Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc 9 công đoàn cấp trên cơ sở.

Hội nghị đã lắng nghe đồng chí Lê Quang Long, Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự Tập đoàn; đồng chí Đỗ Đức Hùng, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam – đồng thời là giảng viên của lớp tập huấn chia sẻ hai chuyên đề: “Chủ trương và kế hoạch sắp xếp, tái cơ cấu các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam” và “Công đoàn với việc tham gia sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN”.

 

ongMauphatbieu2.jpg

 Đồng chí Khuất Quang Mậu, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn​.

Hội nghị nhằm cung cấp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tổ chức Công đoàn hiểu rõ những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ về công tác sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo Quyết định số 852/QĐ-TTg ngày 14/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, cũng như vai trò, nhiệm vụ của các tổ chức Công đoàn trước, trong và sau khi thực hiện sắp xếp, tái cơ cấu. 

 

ong Longtrinh bay.jpg

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Khuất Quang Mậu – Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam nhấn mạnh: Từ hội nghị này, đội ngũ cán bộ Công đoàn chủ chốt cần tổ chức tuyên truyền, giải thích, phổ biến, vận động CNVCLĐ tham gia công tác sắp xếp, tái cơ cấu, đảm bảo tốt nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ đã giao, đồng thời cũng đảm bảo việc làm cho người lao động, đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích chính đáng của người lao động trong quá trình tái cơ cấu các đơn vị trực thuộc Tập đoàn. Đặc biệt, tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp phải được kiện toàn kịp thời khi sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Công đoàn Điện lực Việt Nam sẽ trực tiếp tham gia xây dựng phương án đổi mới doanh nghiệp, sắp xếp lao động cũng như thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động trong quá trình tái cơ cấu, Cổ phần hóa trong EVN, đồng thời sẽ thường xuyên và trực tiếp giải quyết những vấn đề bức xúc, kiến nghị của người lao động, chủ động phối hợp với chuyên môn trong quá trình tái cơ cấu.

Mục đích của chủ trương tái cơ cấu, đổi mới, cổ phần hóa EVN

Xây dựng EVN thành Tập đoàn kinh tế lớn mạnh, có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao, nâng cao năng suất lao động, hoạt động hiệu quả, bền vững; Giữ vai trò chủ đạo trong việc đảm bảo đáo ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế và xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và an ninh quốc phòng của đất nước, làm nòng cốt để ngành công nghiệp Điện lực Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả, xây dựng thành công hình ảnh một doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, phục vụ khách hàng với chất lượng dịch vụ ngày một tốt hơn.

EVN
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan