Về chúng tôi

Tập huấn công tác tái cơ cấu doanh nghiệp cho cán bộ công đoàn

  • 00:00 - 02/11/2017
  • 813

Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn “Công đoàn với việc tham gia sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam” sáng nay (ngày 2/11), tại Hà Nội.

Tham dự Hội nghị có ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam; ông Khuất Quang Mậu - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam và gần 70 cán bộ công đoàn của các đơn vị trực thuộc Công đoàn Điện lực Việt Nam. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn “Công đoàn với việc tham gia sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam”.

2 chuyên đề chính tại Hội nghị gồm: “Chủ trương và kế hoạch sắp xếp, tái cơ cấu các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam” và “Công đoàn với việc tham gia sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN”.

Hội nghị nhằm cung cấp cho đội ngũ cán bộ công đoàn chủ chốt hiểu rõ những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ về công tác sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo Quyết định số 852/QĐ-TTg ngày 14/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, cũng như vai trò, nhiệm vụ của các tổ chức công đoàn trước, trong và sau khi thực hiện sắp xếp, tái cơ cấu.

Theo ông Đỗ Đức Hùng - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam, từ Hội nghị này, đội ngũ cán bộ công đoàn chủ chốt cần tổ chức tuyên truyền, giải thích, phổ biến, vận động CNVCLĐ tham gia công tác sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp, thực hiện tốt nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ đã giao; đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích chính đáng của người lao động trong quá trình tái cơ cấu các đơn vị trực thuộc Tập đoàn.

Cùng với quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp, tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp cũng phải được kiện toàn kịp thời để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. 

Công đoàn Điện lực Việt Nam sẽ trực tiếp tham gia xây dựng phương án đổi mới doanh nghiệp, sắp xếp lao động cũng như thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động trong quá trình tái cơ cấu, cổ phần hóa trong EVN. 

EVN
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan