Về chúng tôi

EVNNPC thoái vốn tại Công ty CP Thủy điện Nậm Mức

  • 10:27 - 26/12/2017
  • 514

Ngày 18/12 tới, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức bán đấu giá 14.601.125 cổ phần, với tổng giá trị (tính theo mệnh giá) hơn 146 tỷ đồng của Công ty CP Thủy điện Nậm Mức do Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) sở hữu.

Đây là toàn bộ số cổ phần của EVNNPC tại Công ty CP Thủy điện Nậm Mức, chiếm 32,38% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại Công ty.

Mức giá khởi điểm là 17.100 đồng/cổ phần.

EVNNPC cho biết, việc thoái vốn giúp thu hồi vốn đầu tư và nằm trong kế hoạch tái cơ cấu các Tổng công ty của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Công ty CP Thủy điện Nậm Mức có vốn điều lệ 451.000.000.000 đồng, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, truyền tải và phân phối điện.

EVN
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan