Về chúng tôi

EVN SPC thông báo quyết định điều động và bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo

  • 07:57 - 14/01/2019
  • 2982

Trong tháng 12/2018 và tháng 01/2019, EVN SPC đã công bố Quyết định về nhân sự lãnh đạo Tổng công ty, các Ban nghiệp vụ và đơn vị thành viên Tổng công ty:

Lãnh đạo Tổng công ty:

- Quyết định số 4510/QĐ-EVNSPC ngày 27 tháng 12 năm 2018 v/v tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Lý– Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH theo quy định.

- Quyết định số 4548/QĐ-EVNSPC ngày 27 tháng 12 năm 2018 v/v thôi giao cho ông Lâm Xuân Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Nam, nhiệm vụ phụ trách điều hành Công ty Lưới điện cao thế miền Nam, kể từ 01 tháng 01 năm 2019.

Ông Lâm Xuân Tuấn-Phó Tổng Giám đốc EVN SPC kiêm GĐ Cty LĐCT MN bàn giao chức vụ Giám đốc Công ty ĐVDL cho ông Ngô Quang Vinh phụ trách

Công ty Dịch vụ Điện lực miền Nam

  1. Quyết định số 4523/QĐ-EVNSPC ngày 27 tháng 12 năm điều động ông Nguyễn Hữu Đức, Kế toán trưởng Công ty Lưới điện cao thế miền Nam, đến nhận công tác tại Công ty Dịch vụ Điện lực miền Nam, để Giám đốc Công ty Dịch vụ Điện lực miền Nam bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng Tài chính kế toán, kể từ 01 tháng 01 năm 2019.
  2. Quyết định số 4524/QĐ-EVNSPC ngày 27 tháng 12 năm 2018 v/v điều động bổ nhiệm ông Trương Thanh Liêm – Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Nam, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Dịch vụ Điện lực miền Nam, kể từ 01 tháng 01 năm 2019.
  3. Quyết định số 4527/QĐ-EVNSPC ngày 27 tháng 12 năm 2018 v/v điều động bổ nhiệm ông Phan Trọng Tiên, Phó Giám đốc Công ty Lưới điện cao thế miền Nam, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ Điện lực miền Nam, kể từ 01 tháng 01 năm 2019.
  4. Quyết định số 4511/QĐ-EVNSPC ngày 27 tháng 12 năm 2018v/v điều động bổ nhiệm ông Võ Văn Trãi, Phó Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Khách hàng, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ Điện lực miền Nam, kể từ 01 tháng 01 năm 2019.
  5. Quyết định số 4526/QĐ-EVNSPC ngày 27 tháng 12 năm 2018 v/v điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Lưới điện cao thế miền Nam, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ Điện lực miền Nam, kể từ 01 tháng 01 năm 2019.
  6. Quyết định số 4525/QĐ-EVNSPC ngày 27 tháng 12 năm 2018 v/v điều động bổ nhiệm ông Trần Văn Thanh - Phó Giám đốc Công ty Lưới điện cao thế miền Nam, giữ chức vụ Phó Trưởng ban Kỹ thuật Tổng công ty Điện lực miền Nam, kể từ 01 tháng 01 năm 2019.
  7. Quyết định số 74/QĐ-EVNSPC ngày 07 tháng 01 năm 2019 v/v điều động bổ nhiệm ông Ngô Quang Vinh, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Nam, giữ chức vụ Giám đốc Công ty Dịch vụ Điện lực miền Nam, kể từ 07 tháng 01 năm 2019.
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc EVN SPC trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm lãnh đạo Công ty DVĐL

Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Nam

- Quyết định số 75/QĐ-EVNSPC ngày 07 tháng 01 năm 2019 giao cho ông Hồ Ngọc Thành Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Nam, nhiệm vụ của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Nam, kể từ 07 tháng 01 năm 2019 cho đến khi bổ nhiệm Chủ tịch kiêm Giám đốc mới theo quy định.

- - Ban TCNS EVNSPC
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan