Lĩnh vực hoạt động

Tăng cường giải pháp cải thiện độ tin cậy cung cấp điện

  • 15:12 - 28/06/2019
  • 703

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã nỗ lực thực hiện tốt công tác cấp điện, đảm bảo đủ điện phục vụ sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội toàn địa bàn phía Nam.

Ðưa điện đến tận nhà dân ở xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang).

Độ tin cậy cung cấp điện được cải thiện

Ước lũy kế 6 tháng năm 2019 sản lượng điện thương phẩm toàn EVN SPC là 35 tỉ 515 triệu kWh, tăng 10,38% so với cùng kỳ năm 2018 và đạt 48,41% kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao (73 tỉ 350 triệu kWh). Các công ty có tốc độ tăng cao là Bình Phước tăng 19,1%, Tiền Giang tăng 17,9%, Tây Ninh tăng 17,2% và Long An tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2018.

EVN SPC đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện tốt công tác nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống thông qua những biện pháp cụ thể như: Ứng dụng thiết bị công nghệ mới, giảm TTĐN (máy biến áp, dây dẫn tổn thất thấp); Tăng cường thực hiện công tác vệ sinh cách điện và sửa chữa điện nóng hotline; Thường xuyên triển khai xử lý triệt để cây cối chạm vào đường dây gây rò điện, phóng sứ, các mối nối đường dây trần, đảm bảo cung cấp điện; Giảm bán kính cấp điện lưới điện trung hạ áp.

Trong 6 tháng qua, chỉ tiêu độ tin cậy cấp điện đạt theo kế hoạch EVN giao. Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục cải thiện so với cùng kỳ năm 2018. Ước lũy kế 6 tháng đầu năm 2019 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 121,51/153 phút (thực hiện/kế hoạch); tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) 0,10/1 lần (thực hiện/kế hoạch); tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,99/2,67 lần/khách hàng (thực hiện/kế hoạch).

Hơn 100 công trình lưới điện mới được vận hành

Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 EVN giao cho EVN SPC có tổng giá trị 9.735 tỉ đồng. Về tiến độ, EVN giao khởi công 83 công trình lưới điện 110 kV, hoàn thành đóng điện 1 công trình lưới điện 220 kV và 54 công trình lưới điện 110 kV. Từ đầu năm đến nay, giá trị thực hiện hoàn thành của Tổng công ty được 2.728 tỉ đồng (đạt 28%), giải ngân được 2.115 tỉ đồng (đạt 21,73% kế hoạch). Dự kiến trong năm 2019, Tổng công ty thực hiện 8.762 tỉ đồng, đạt 90% kế hoạch được giao. Tổng công ty dự kiến khởi công 22 công trình lưới điện 110kV và hoàn thành đóng điện 11 công trình lưới điện 110kV, khối lượng đưa vào vận hành gồm: 67km đường dây xây dựng mới; 2 km đường dây cải tạo và tổng công suất trạm 110 kV tăng thêm là 498MVA.

Ngoài ra, EVN SPCcũng đã đóng điện đưa vào vận hành được 108 công trình lưới điện phân phối với tổng khối lượng bao gồm: Đường dây trung thế xây dựng mới 257km, đường dây trung thế cải tạo nâng cấp 94 km, đường dây hạ thế xây dựng mới 1.993 km, đường dây hạ thế cải tạo 831 km và tổng công suất trạm phân phối là 89 MVA.

Những chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trong năm 2019

Với chủ đề hoạt động “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện”, trong năm 2019, EVN SPC xác định mục tiêu là: Đảm bảo cung cấp điện ổn định, đáp ứng đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn với chất lượng và dịch vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển kinh tế bền vững của đất nước; Đầu tư các dự án lưới điện theo đúng tiến độ; Tiếp tục tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Tham gia thị trường điện theo đúng lộ trình; Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và tận dụng có hiệu quả cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Một số mục tiêu phấn đấu gồm: Điện sản xuất thực hiện 65 triệu kWh, tăng 14% so với năm 2018. Điện thương phẩm (đã trừ tiết kiệm điện) thực hiện 73,35 tỉ kWh, tăng 10,02 % so với năm 2018. Tiết kiệm điện đạt 1,5% sản lượng điện thương phẩm. Độ tin cậy cung cấp điện: SAIDI: 306 phút, SAIFI: 5,33 lần, MAIFI: 2,0 lần. về đích sớm 1 năm theo kế hoạch 5 năm được Tập đoàn phê duyệt. Mức độ hài lòng khách hàng cao hơn năm 2018. Áp dụng hiệu quả khoa học - công nghệ và công nghệ thông tin trong việc hiện đại hóa lưới điện và trong công tác quản lý.

Đánh giá bài viết
- - Ban TT EVNSPC

Bài viết liên quan