Lĩnh vực hoạt động

EVN SPC: triển khai thực hiện áp dụng mẫu hóa đơn điện tử mới từ tháng 03/2020

  • 10:31 - 27/02/2020
  • 693

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Văn bản số 983/EV-KD ngày 24/02/2020 về việc triển khai thực hiện áp dụng mẫu hóa đơn điện tử mới, Tổng công ty yêu cầu các các Công ty Điện lực thành viên trên 21 tỉnh/ thành phía Nam, Công ty CNTT Điện lực miền Nam, Trung tâm Chăm sóc Khách hàng, cùng các Ban liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung, cụ thể như sau:

1. Đối với các Công ty Điện lực thành viên:

- Lập thông báo phát hành hoá đơn điện tử (HĐĐT) theo mẫu mới (Đính kèm mẫu HĐĐT mới) báo cáo Cơ quan quản lý thuế trực tiếp theo đúng quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011, cho phép áp dụng HĐĐT mới từ tháng 03/2020 (sau khi được Cơ quan quản lý thuế địa phương cho phép).

- Chủ động truyền thông, truyền tải đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan đến công tác triển khai áp dụng mẫu HĐĐT mới và việc áp dụng QR Code vào thanh toán hóa đơn tiền điện của EVN cho khách hàng biết. Tổ chức đào tạo, hướng dẫn các CBCNV làm công tác KD&DVKH về mẫu HĐĐT mới. Tăng cường công tác dịch vụ khách hàng, bố trí đủ nhân sự kịp thời giải quyết các thắc mắc của khách hàng. 

2. Đối với Công ty CNTT Điện lực miền Nam:

- Phối hợp Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) để cập nhật phiên bản chương trình phần mềm CMIS 3.0 đáp ứng việc phát hành HĐĐT, thông báo tiền điện theo mẫu mới trước ngày 01/03/2020.

- Phối hợp với EVNICT và Trung tâm Chăm sóc khách hàng để cập nhật nội dung hướng dẫn xem, đọc các nội dung trên bản thể hiện HĐĐT, thông báo tiền điện trên Website CSKH, App CSKH của các TCTĐL. Hiệu chỉnh chức năng xác thực HĐĐT trên Website CSKH để đảm bảo xác thực chính xác các hóa đơn do Công ty Điện lực phát hành theo thời điểm áp dụng của các mẫu hóa đơn.

- Hỗ trợ các Công ty Điện lực đảm bảo việc xác thực được HĐĐT mẫu cũ và mẫu mới theo thời điểm áp dụng trên các hệ thống Web CSKH.

- Hỗ trợ các Công ty Điện lực trong thời gian triển khai áp dụng chính thức HĐĐT theo mẫu mới, kịp thời xử lý sự cố liên quan đến công tác phát hành hóa đơn trên CMIS 3.0 đảm bảo không làm gián đoạn công tác kinh doanh của các Công ty Điện lực.

Xem cấu trúc XML 3 TẠI ĐÂY

3. Trung tâm Chăm sóc khách hàng:

- Phối hợp với EVNICT và Công ty CNTT Điện lực miền Nam để cập nhật nội dung hướng dẫn xem, đọc các nội dung trên bản thể hiện HĐĐT, thông báo tiền điện trên Website CSKH, App CSKH của các TCTĐL. Hiệu chỉnh chức năng xác thực HĐĐT trên Website CSKH để đảm bảo xác thực chính xác các hóa đơn do Công ty Điện lực phát hành theo thời điểm áp dụng của các mẫu hóa đơn

- Chủ động truyền thông, truyền tải đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan đến công tác triển khai áp dụng mẫu HĐĐT mới và việc áp dụng QR Code vào thanh toán hóa đơn tiền điện của EVN.

- Thông báo tiền điện khi gửi qua các phương tiện điện tử (Email, Web, App, Zalo…) cần được lập trình nhúng để khách hàng có thể xem ngay nội dung và cho phép khách hàng tải thông báo về (nếu cần thiết).

- Tổ chức đào tạo, hướng dẫn các Điện thoại viên của Trung tâm Chăm sóc khách hàng về mẫu HĐĐT mới. Bố trí đủ Điện thoại viên để tăng cường công tác dịch vụ khách hàng, kịp thời giải quyết các thắc mắc của khách hàng.

4. Các Ban Tổng công ty:

4.1. Ban Kinh doanh

- Đầu mối phối hợp với các đơn vị triển khai HĐĐT theo mẫu mới đúng chỉ đạo của EVN.

- Phối hợp với EVNICT, Công ty CNTT Điện lực miền Nam, Trung tâm Chăm sóc khách hàng và Ban Viễn thông và Công nghệ thông tin Tổng công ty tổ chức làm việc với các Ngân hàng, Tổ chức trung gian thanh toán để tích hợp QR Code vào các kênh thanh toán điện tử.

4.2. Ban Truyền thông:

- Phối hợp các Công ty Điện lực tổ chức truyền thông về HĐĐT, thông báo tiền điện theo mẫu mới và việc áp dụng QR Code vào thanh toán hóa đơn tiền điện của EVN.

Tổng công ty yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Tổng công ty (Ban Kinh doanh) để phối hợp giải quyết./.

Mẫu hóa đơn mới

1. MẪU HÓA ĐƠN CÔNG TƠ SINH HOẠT. Xem và tải TẠI ĐÂY

2. MẪU HÓA ĐƠN CÔNG TƠ NGOÀI SINH HOẠT. Xem và tải TẠI ĐÂY

3. MẪU HÓA ĐƠN TIỀN CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG. Xem và tải TẠI ĐÂY

- - Ban TT EVNSPC
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan