Lĩnh vực hoạt động

Bổ nhiệm Phó Trưởng ban Truyền thông EVNSPC

  • 21:46 - 23/04/2020
  • 1267

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-EVN ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác cán bộ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Ông Nguyễn Phước Đức - Tổng Giám Đốc ,Thành viên HĐTV EVN SPC trao quyết định bổ nhiệm Bà Nguyễn Như Thảo

Được thống nhất Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Nam ngày 06 tháng 4 năm 2020 về công tác cán bộ; Ngày 23 tháng 4 năm 2020, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng ban Truyền thông Tổng Công ty Điện lực miền Nam đối với bà Nguyễn Như Thảo, kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2020; thời gian giữ chức vụ 04 năm.

Bà Nguyễn Như Thảo là một trong số các cán bộ quy hoạch lãnh đạo nữ được tham gia Chương trình đào tạo Kỹ năng lãnh đạo nữ và được chọn tham gia Chương trình đào tạo Cố vấn thử nghiệm tại Tổng công ty. Chương trình đào tạo này, giúp học viên nữ có năng lực làm quen với việc lập kế hoạch, xác định mục tiêu của mình trong công việc và được người cố vấn hướng dẫn cách tự xác định, đánh giá những điểm mạnh và điểm yếu để tìm hướng giải quyết giúp mình. Bên cạnh đó, chương trình nhằm trang bị thêm cho đội ngũ nhân lực nữ có trình độ tự tin hơn về năng lực làm việc, kỹ năng giao tiếp của mình; việc bổ nhiệm giúp Tổng công ty Điện lực miền Nam nâng cao tỷ lệ cán bộ quản lý nữ...cũng là một tromg những mục tiêu dài hạn của Tổng công ty./.

Nguyễn Ngô Phương Diệp - Ban TCNS EVNSPC
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan