Lĩnh vực hoạt động

EVN SPC đảm bảo cung cấp điện dịp Lễ 30 tháng 4 và Quốc tế lao động 01/5/2020

  • 10:03 - 29/04/2020
  • 925

Để đảm bảo cấp điện các ngày Lễ giải phóng miền Nam 30 tháng 4 và Quốc tế lao động 01/5/2020, Tổng công ty yêu cầu các đơn vị lập và thực hiện kế hoạch, phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục trên 21 tỉnh / thành phía Nam. Đặt biệt ưu tiên các địa điểm bệnh viện, cơ sở y tế đang công tác phòng chống dịch covid-19. 
 

Theo đó, EVN SPC đã yêu cầu các đơn vị thành viên khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau

1. Các Công ty Điện lực thành viên (PC)
- Lập và thực hiện kế hoạch, phương án đảm bảo cung cấp điện, đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ trong dịp Lễ 30 tháng 4 và Quốc tế lao động 01/5/2020.
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kỷ luật vận hành, bảo vệ an ninh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông trong dịp Lễ; phối hợp với các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện, trụ sở cơ quan, kho tàng... Căn cứ vào tình hình cụ thể tại địa phương, bố trí tăng cường lực lượng bảo vệ, tự vệ, thanh niên xung kích ứng trực trong dịp Lễ.
- Không thực hiện cắt điện làm mất điện khách hàng từ 0 giờ đến 24 giờ 00 các ngày: 02/4/2020 (Mùng 10 tháng 3 Âm lịch), 30/4/2020, 01/5/2020 trừ trường hợp xử lý sự cố.
- Tổ chức trực tăng cường lãnh đạo, trực vận hành, sửa chữa điện 24/24 giờ trong các ngày Lễ. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại, sẵn sàng xử lý nhanh các sự cố phát sinh. Chú ý quan tâm đến chế độ vật chất, tinh thần cho lực lượng trực trong dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30 tháng 4 và Quốc tế lao động 01/5/2020.
- Bố trí máy phát điện diezen dự phòng, củng cố lưới điện nhằm đảm bảo điện tại các địa điểm trọng điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa lớn của tỉnh, thành phố.
- Tách các tụ bù lưới điện trung áp không cần thiết, đảm bảo không để quá bù lưới trung áp gây công suất phản kháng phát ngược từ lưới điện phân phối lên lưới điện truyền tải trong các ngày nghỉ Lễ. Thống kê đầy đủ lượng tụ bù trung áp đã tách ra khỏi vận hành trong các ngày nghỉ Lễ;
2. Trung tâm Điều hành SCADA.
Tổ chức trực Lãnh đạo, nhân viên trực vận hành phục vụ điều hành cung cấp điện và các nhiệm vụ liên quan đảm bảo vận hành hệ thống SCADA ổn định, liên tục 24/24 giờ trong các ngày nghỉ lễ. Giao nhiệm vụ cho Trực ban tại đơn vị gửi file báo cáo tình hình cung cấp điện đến Cục Điều tiết điện lực, EVN, Lãnh đạo Tổng công ty trực ban, Lãnh đạo Trung tâm Điều hành SCADA trực ban trước 08 giờ sáng hàng ngày. 
Địa chỉ gửi đi file báo cáo tình hình cung cấp điện trong các ngày lễ tại:
- Cục Điều tiết điện lực: phucdt@moit.gov.vn, gshtd.erav@gmail.com;
- EVN: anhnp_kd@evn.com.vn, thuanpv_ktsx@evn.com.vn.
- EVN SPC: thangnd@evnspc.vn , vanml@evnspc.vn, dientc@evnspc.vn, thanhtv@evnspc.vn.

3. Trung tâm CSKH Điện lực miền Nam:

- Tổ chức trực Lãnh đạo, nhân viên trực vận hành phục vụ tiếp nhận yêu cầu khách hàng và thông báo tình hình cung cấp điện để đảm bảo điều hành cung cấp điện và các nhiệm vụ liên quan đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định, liên tục 24/24 giờ trong các ngày nghỉ lễ.

- Thông báo đến khách hàng qua Trang Page EVN SPC trên Zalo: Tổng công ty Điện lực miền Nam không thực hiện cắt điện làm mất điện khách hàng từ 0 giờ đến 24 giờ 00 các ngày: 02/4/2020 (Mùng 10 tháng 3 Âm lịch), 30/4/2020, 01/5/2020 trừ trường hợp xử lý sự cố.

4. Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam (EVN SPC.IT).
Tổ chức trực Lãnh đạo, nhân viên trực vận hành hệ thống mạng/các chương trình phục vụ điều hành cung cấp điện, đảm bảo hệ thống mạng máy tính, thông tin liên lạc,… vận hành ổn định, liên tục 24/24 giờ trong các ngày nghỉ Lễ.
5. Ban Kỹ thuật, Ban Kinh doanh.
- Lập lịch trực Lãnh đạo Tổng công ty, Lãnh đạo Ban Kỹ thuật, Kinh doanh trong các ngày nghỉ Lễ và báo cáo EVN, thông báo cho các đơn vị biết.
- Theo dõi, phối hợp với các đơn vị và báo cáo cho Lãnh đạo Tổng công ty, Tập đoàn tình hình cung cấp điện trong các ngày nghỉ Lễ.
Chế độ báo cáo:
 Địa chỉ nhận file.doc và scan bản chính thức:
ftp://10.170.0.2/SPCBan/KTSX/3.DIEUDO/CapDienLE/2020/CCD30-4/
Trong các ngày nghỉ Lễ:
 Công ty Điện lực: Thực hiện báo cáo Tổng công ty trước 07 giờ 30 phút hàng ngày về tình hình vận hành lưới điện, phòng chống cháy nổ và an ninh trật tự
tại đơn vị của ngày hôm trước trên các phần mềm Appmeter và Vận hành lưới.
 Trường hợp sự cố trên lưới điện 110kV, hoặc sự cố nghiêm trọng trên lưới điện phân phối; Điều độ viên trực ca tại Công ty Điện lực phải báo cáo ngay thông tin cho các Lãnh đạo Ban kỹ thuật trực ban các ngày Lễ.
Sau ngày nghỉ Lễ:
 Ban Kỹ thuật tổng hợp và báo cáo EVN tình hình cung cấp điện trên địa bàn EVN SPC các ngày nghỉ Lễ trước 08 giờ 00 phút ngày đầu tiên đi làm lại.

- - Ban TT EVNSPC
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan