Lĩnh vực hoạt động

Trung tâm Điều hành SCADA tổ chức hội thảo nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ mới vào hệ thống SCADA/DMS

  • 14:57 - 05/06/2020
  • 493

Phát động và triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trung tâm Điều hành SCADA (Trung tâm SCADA) nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trình độ cao, phát huy tính năng động, sáng tạo, góp phần ứng dụng những công nghệ mới vào việc phát triển lưới điện thông minh của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC). Ngày 14/5/2020, Trung tâm đã tổ chức báo cáo các chuyên đề nghiên cứu khoa học liên quan đến hệ thống SCADA/DMS với lực lượng nòng cốt là những cán bộ trẻ của đơn vị.

 

Để phát triển và ứng dụng những công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong việc quản lý điều hành lưới điện thông minh của EVN SPC, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển hệ thống SCADA/DMS, tự động hóa lưới điện và lưới điện thông minh, Trung tâm SCADA đã nhanh chóng phát động phong trào nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ đến từng CBNV, thường xuyên tổ chức cũng như tham gia các buổi hội thảo trong và ngoài nước nhằm giúp CBNV nâng cao trình độ chuyên môn.

Giám đốc Trung tâm SCADA chỉ đạo trong buổi hội thảo

Tại hội thảo lần này, các chuyên viên đã báo cáo, chia sẻ, trao đổi, cập nhật và ứng dụng những công nghệ mới vào hệ thống SCADA/DMS. Buổi hội thảo tập trung vào các vấn đề chính như:

  • Tự động hóa lưới điện.
  • Triển khai các chức năng SCADA/DMS.
  • Các ứng dụng GIS, CIS.
  • Phát triển Smartgrid và Microgrid.
  • Các giải pháp về vận hành kênh truyền.
 
Chuyên viên báo cáo các chuyên đề nghiên cứu khoa học

Qua buổi hội thảo, CBNV có cơ hội học hỏi những kinh nghiệm quý báu, đặc biệt trong công tác tổ chức, báo cáo, triển khai từ các chuyên viên của Trung tâm. Đồng thời Ông Nguyễn Phước Quý Hải - Giám đốc Trung tâm SCADA đã chỉ đạo và tạo điều kiện cho CBNV tiếp tục nghiên cứu và ứng dụng, lựa chọn những công nghệ mới phù hợp với cơ sở hạ tầng hiện tại của đơn vị, từng bước đánh giá hiệu quả để nhân rộng những đề tài đạt hiệu quả cao và ứng dụng vào thực tiễn.

Trung tâm Điều hành SCADA - Trung tâm điều hành SCADA
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan