Lĩnh vực hoạt động

Đào tạo vận hành hệ thống SCADA/DMS tại Điện lực Phú Quốc

  • 15:02 - 10/06/2020
  • 719

Điện lực Phú Quốc – Công ty Điện lực Kiên Giang (PC Kiên Giang) là đơn vị đầu tiên được Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đầu tư hệ thống SCADA/DMS (Remote Console), giúp Điện lực giám sát, điều hành lưới điện trên địa bàn thông qua hệ thống SCADA/DMS của Tổng công ty. Nhằm giúp Điện lực Phú Quốc sử dụng thành thạo và hiệu quả hệ thống SCADA/DMS, Trung tâm điều hành SCADA đã xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo riêng cho CBCNV nắm rõ các phương thức vận hành, xử lý các tình huống sự cố có thể xảy ra.

Nội dung của chương trình đào tạo tập trung vào các nội dung: 
- Tìm hiểu tổng quan về Hệ thống SCADA/DMS;
- Tìm hiểu các quy trình vận hành xử lý sự cố, vận hành hệ thống Server;
- Hướng dẫn lắp và cái đặt RTU/Gateway;
- Tìm hiểu các chuẩn truyền thông sử dụng trong SCADA: Modbus, ICCP, IEC61850, IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104; 
- Tìm hiểu phần mềm test giao thức và giả lập tín hiệu, kết nối tới thiết bị, cách thức kiểm tra cổng COM của thiết bị RTU và Gateway;
- Cách thức kiểm tra đường truyền SCADA, xử lý các sự cố lưới điện thường xảy ra thông qua hệ thống SCADA;

Đào tạo vận hành hệ thống SCADA/DMS cho Điện lực Phúc Quốc

Mục tiêu sau khóa học là giúp CBCNV nắm vững kiến thức, có thể phối hợp xử lý sự cố, vận hành hệ thống viễn thông, nắm bắt được phương thức vận hành, theo dõi giám sát lưới điện từ xa và cài đặt thiết bị kết nối Recloser/LBS, FI, …. vào hệ thống. Ngoài ra, học viên được nâng cao kỹ năng vận hành an toàn hệ thống, dự đoán chính xác vị trí sự cố trên lưới điện và xử lý nhanh chóng các tình huống sự cố có thể xảy ra, giúp tăng độ tin cậy và đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định; hạn chế tối đa việc mất điện, tái lập nguồn điện sớm nhất khi có sự cố xảy ra, góp phần nâng cao độ tin cậy, ổn định công tác quản lý vận hành lưới điện thông qua hệ thống SCADA/DMS của Tổng công ty.

Trung tâm Điều hành SCADA - Trung tâm điều hành SCADA
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan