Lĩnh vực hoạt động

Khảo sát công trình cải tạo nâng tiết diện dây phân pha từ Trà Vinh đi Duyên Hải

  • 15:37 - 28/06/2020
  • 717

Ngoài việc đầu tư xây dựng mới lưới điện cao thế 110kV, thì công tác cải tạo phân pha các tuyến đường dây 110kV hiện hữu do Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) quản lý cũng hết sức cần thiết và cấp bách nhằm nâng cao năng lực truyền tải cho các tuyến đường dây. Được sự tín nhiệm của Tổng công ty, Công ty Tư vấn Điện miền Nam (PEC) đã được giao lập hồ sơ tư vấn rất nhiều công trình Phân pha các tuyến đường dây 110kV, và công tác khảo sát hiện trường đóng vai trò rất quan trọng là bước không thể thiếu để lập hồ sơ thiết kế. Đây là tuyến đường dây hiện hữu nên đòi hỏi sự kết hợp của nhiều bộ phận khác nhau như xây dựng, điện và không thể thiếu sự hỗ trợ của đơn vị quản lý vận hành tại địa phương. Công việc bao gồm thu thập hồ sơ hoàn công của tuyến đường dây và khảo sát hiện trạng các vị trí trụ trên tuyến. Một số tuyến đường dây vận hành từ rất lâu, hồ sơ hoàn công bị thất lạc thì khảo sát hiện trạng đường dây đóng vai trò rất quan trọng.                                                                                                              


Khảo sát hiện trạng để xác định các số liệu về móng (phần nổi trên mặt đất) và trụ hiện hữu (tiết diện thanh cánh, bu lông neo…đối với trụ thép hình), đối với trụ bê tông ly tâm thu thập bằng hình ảnh và ghi nhận hiện trạng của trụ…

          
   Khảo sát trụ bê tông ly tâm đỡ                                                                                   Khảo sát trụ bê tông ly tâm néo hình pi

           
Ghi nhận hiện trạng xà trụ BTLT                                                                                      Ghi nhận hiện trạng trụ BTLT            

           
  Khảo sát trụ thép hình hai mạch                                                                                          Khảo sát trụ thép hình một mạch

         

     Khảo sát kích thước móng trụ hiện hữu                                                                                          Trụ thép hình sau khi cải tạo         

Đến nay, sau khi đã hoàn thành và đóng điện một số công trình, PEC tiếp tục được tín nhiệm giao nhiệm vụ lập hồ sơ thiết kế cải tạo, phân pha các đường dây 110kV. Công tác khảo sát hiện trường ngày càng được chú trọng hơn, góp phần nâng cao chất lượng của các công trình.

Đánh giá bài viết
Nguyễn Xuân Thành - TVĐMN

Bài viết liên quan