Dịch vụ

Điện lực Phú Tân đẩy mạnh thực hiện điện tử hóa cung cấp các dịch vụ điện

  • 18:08 - 05/07/2020
  • 315

Điện lực Phú Tân đẩy mạnh

 thực hiện điện tử hóa cung cấp các dịch vụ điện

       Thực hiện theo Chỉ thị số 1347/CT-EVN ngày 9/03/2020  của Tập đoàn Điện lực Việt  Nam về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng năm 2020. Với nhiều mục tiêu đặt ra liên quan đến công tác kinh dịch vụ khách hàng, trong đó có chỉ tiêu “ Điện tử hóa cung cấp các dịch vụ điện” là một trong những chỉ tiêu mới và quan trọng góp phần nâng cao chất lượng công tác dịch vụ khách hàng của ngành Điện.

      Để hoàn thành theo kế hoạch được giao, trong thời gian qua Điện lực Phú Tân đã tập trung nhiều giải pháp để triển khai thực hiện và tư vấn, hướng dẫn khách hàng sử dụng các ứng dụng trực tuyến qua các kênh như: Trung tâm chăm sóc khách hàng, App chăm sóc khách hàng, Zalo, Cổng dịch vụ công quốc gia ... khi thực hiện các giao dịch liên quan đến hợp đồng, cấp điện mới, cấp điện dịch vụ. Với những cố gắng trên, trong 6 tháng đầu năm Điện lực đã thực hiện đạt 2/4 chỉ tiêu trong bộ chỉ tiêu liên quan đến “Điện tử hóa cung cấp các dịch vụ điện” và dự kiến sẽ hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Công ty Điện lực An Giang giao đến cuối năm.

      Trong xu thế phát triển của khoa học, công nghệ ngày càng cao. Ngành điện nói chung và Điện lực Phú Tân nói riêng vẫn luôn cố gắng từng bước ứng dụng các tiến bộ của khoa học, công nghệ để phục vụ trong công việc, với mục tiêu quan trọng nhất là đem đến sự tiến bộ, tiện ích và sự hài lòng của khách hàng đối với ngành Điện./.                                                          

Lâm Thành Sang - PC An Giang
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan