Lĩnh vực hoạt động

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC BỒI HUẤN PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN, VI PHẠM SỬ DỤNG ĐIỆN VÀ AN TOÀN ĐIỆN

  • 17:29 - 30/07/2020
  • 510

Trong thời gian vừa qua, cùng với việc nỗ lực đáp ứng nguồn điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quản lý, công tác dịch vụ khách hàng luôn được Công ty Điện lực Bình Dương (PCBD) đặc biệt quan tâm với phương châm “Khách hàng là trung tâm, mọi hành động và việc làm đều hướng về khách hàng”. 
     Thực tế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Công ty gặp không ít các vụ việc tranh chấp hợp đồng với khách hàng sử dụng điện liên quan đến các vấn đề pháp lý trong Hợp đồng mua bán điện, kiểm tra vi phạm sử dụng điện và an toàn điện. Nhận thấy tầm quan trọng trong công tác chăm sóc khách hàng, được sự chấp thuận của lãnh đạo PCBD, ngày 17/7/2020 PCBD đã tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến pháp lý đối với công tác hợp đồng mua bán điện, vi phạm sử dụng điện, an toàn điện để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và tháo gỡ những vướng mắc, thống nhất thực hiện đúng qui định của pháp luật và ngành trong toàn PCBD. Tham dự hội nghị có Lãnh đạo Công ty Điện lực Bình Dương, Lãnh đạo các phòng: Kinh doanh, Kiểm tra thanh tra & pháp chế, An toàn, Đội Quản lý vận hành Cao thế, các Điện lực trực thuộc và các chuyên viên phụ trách công tác quản lý hợp đồng mua bán điện, kiểm tra sử dụng điện, an toàn điện và công tác pháp chế tại các đơn vị.


                                                     
                                                                                Các phòng chức năng Công ty Điện lực Bình Dương hướng dẫn tại hội nghị
 

       Tại hội nghị, các phòng Kinh doanh, Kiểm tra thanh tra và pháp chế, phòng An toàn thuộc PCBD đã phổ biến các vấn đề cần lưu ý trong việc triển khai ký và thực hiện các điều khoản trong hợp đồng mua bán điện sinh hoạt và ngoài sinh hoạt; công tác kiểm tra giám sát, lập biên bản kiểm tra sử dụng điện, biên bản vi phạm hành chính, biên bản tạm giữ tang vật phương tiện vi phạm hành chính, công tác lập biên bản trong an toàn điện, cách thức tính toán truy thu đối với trường hợp vi phạm sử dụng điện… Trong hội nghị, các đơn vị cũng nêu rất nhiều ý kiến vướng mắc cũng như các tình huống thực tế gặp phải trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Lãnh đạo Công ty đã ghi nhận và trả lời tất cả những ý kiến của các đơn vị để cùng thống nhất thực hiện trong toàn PCBD. 

      Kết thúc hội nghị, với những kiến thức pháp lý được phổ biến, những chia sẻ vướng mắc khó khăn được ghi nhận và giải đáp, các Điện lực đã củng cố thêm cơ sở pháp lý liên quan đến các điều khoản được thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện; tính pháp lý của các loại biên bản kiểm tra sử dụng điện làm cơ sở thuận lợi cho việc xử lý vi phạm, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại từ các khách hàng sử dụng điện, nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm tra sử dụng điện; quản lý và xử lý vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng tại đơn vị. Trong thời gian sắp tới, PCBD sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc bồi huấn pháp lý trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động SXKD tại đơn vị để đảm bảo ngày càng củng cố chặt chẽ hơn các cơ sở pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty khi có tranh chấp xảy ra.
 
Quản Thành Tài - PC Bình Dương
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan