Tin tức & truyền thông

Truyền thông về chứng chỉ EDGE

  • 07:49 - 28/09/2020
  • 452

Bình đẳng giới không phải là sự hoán đổi vai trò của nam, nữ; cũng không phải là sự tuyệt đối hoá bằng con số hay tỷ lệ mà là sự chia sẻ công việc giữa nam và nữ. Ngày nay, Bình đẳng giới không còn là vấn đề riêng của một gia đình, địa phương nào mà trở thành 1 trong 8 mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ toàn cầu (MDGs - Millenium Development Goals) của Liên hiệp quốc.

Chứng chỉ EDGE (Economic Dividends for Gender Equality - Lợi ích Kinh tế từ Bình đẳng giới) là một phương pháp đánh giá và là chứng chỉ tiêu chuẩn hàng đầu về bình đẳng giới được thiết kế bởi tổ chức EDGE Certified Foundation (Thụy Sỹ). EDGE giúp xác định vị trí của các công ty ở đâu trên thang đo về bình đẳng giới trong nguồn nhân lực, tiền lương, độ hiệu quả của các chính sách của công ty.

EDGE giúp Tổng công ty Điện lực miền Nam hướng đến việc cải thiện chính sách nhân sự, xây dựng môi trường làm việc bình đẳng hạnh phúc, tạo điều kiện cho mọi người lao động đều có thể phát triển sự nghiệp như nhau cũng như cân bằng công việc và cuộc sống, mang lại lợi ích cho người lao động.

Tổ chức hỗ trợ Tổng công ty Điện lực miền Nam thực hiện hồ sơ thẩm định chứng chỉ EDGE  là VBCWE - mạng lưới doanh nghiệp Việt Nam được thành lập từ tháng 2/2018 qua chương trình Đầu tư cho Phụ nữ (Investing in Women - IW) là một sáng kiến của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc nhằm theo đuổi mục tiêu bình đẳng giới tại nơi làm việc và phát triển quyền kinh tế cho phụ nữ tại Việt Nam.

 

Nguyễn Ngô Phương Diệp - Ban TCNS EVNSPC
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan