Tin tức & truyền thông

Bình đẳng giới và chứng chỉ EDGE

  • 09:38 - 28/09/2020
  • 624

 

* Bình đẳng giới tại nơi làm việc

Bình đẳng giới không phải là sự hoán đổi vai trò của nam và nữ, cũng không phải là sự tuyệt đối cụ thể bằng con số mà là sự chia sẽ công việc giữa nam và nữ có tính đến sự khác biệt về giới tính trong các vai trò sản xuất, quản lý doanh nghiệp.

Vấn đề bình đẳng giới không phải là vấn đề riêng của một gia đình hay địa phương nào mà đã trở thành vấn đề quan tâm của hầu hết các quốc gia và được Liên Hiệp Quốc xác định là 1 trong 8 Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (Millennium Development Goals). Thực hiện bình đẳng giới bảo đảm cho quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân của nam và nữ được thực hiện đầy đủ, bảo đảm không tồn tại bất cứ sự phân biệt đối xử trực tiếp hoặc gián tiếp nào đối với nam hoặc nữ tạo nên sự không công bằng và làm hạn chế sự phát triển, sự đóng góp của cả nam và nữ vào quá trình phát triển, xoá bỏ khoảng cách giới thực tế trên tất cả các lĩnh vực.

Bình đẳng giới tại nơi làm việc chính là sự bình đẳng trong phát triển sự nghiệp đối với cả nam và nữ về tiền lương, cơ hội tuyển dụng và thăng tiến, đào tạo và huấn luyện phát triển lãnh đạo cũng như điều kiện làm việc linh hoạt phù hợp cho nam và nữ.

* Để thực hiện tốt việc triển khai đánh giá chứng chỉ EDGE, trước hết chúng ta tìm hiểu về chứng chỉ bình đẳng giới toàn cầu EDGE, gọi tắt là CHỨNG CHỈ EDGE.

- EDGE là chữ viết tắt của Economic Dividends for Gender Equality (lợi ích kinh tế từ bình đẳng giới). Chứng chỉ EDGE được thiết kế bởi tổ chức EDGE Certified Foundation (Thụy Sỹ) nhằm giúp các công ty xây dựng môi trường làm việc tối ưu cho cả nam và nữ.

- EDGE là một phương pháp đánh giá và là chứng chỉ tiêu chuẩn kinh doanh hàng đầu về bình đẳng giới; EDGE giúp xác định vị trí của công ty về sự cân bằng giới tính trong nguồn lực, sự bình đẳng về tiền lương, độ hiệu quả của chính sách để đảm bảo sự phát triển sự nghiệp bình đẳng giữa nam và nữ cũng như sự đa dạng bao trùm trong văn hóa doanh nghiệp.

- Chứng chỉ EDGE có 03 cấp độ:

+ EDGE ASSESS: Doanh nghiệp đang đưa ra một cam kết công khai về việc duy trì sự cân bằng giới tính trong nguồn nhân lực; đồng thời doanh nghiệp đang vạch ra một kế hoạch hành động để tiến xa hơn.

+ EDGE MOVE: Doanh nghiệp đã đạt được một số cột mốc quan trọng nhất định liên quan đến sự cân bằng giới tính rõ rệt trong nguồn lực; doanh nghiệp cam kết cải thiện kế hoạch hành động để tiếp tục nâng tầm ảnh hưởng.

+ EDGE LEAD: Doanh nghiệp thể hiện sự cân bằng giới tính rõ rệt trong nguồn nhân lực; doanh nghiệp thực hiện bình đẳng giới đạt được sự phát triển bền vững trong kinh doanh.

Chứng chỉ này được tái đánh giá định kỳ 02 năm/lần.

Lợi ích của nhân viên làm việc trong doanh nghiệp được cấp chứng chỉ EDGE

Nhân viên trong các doanh nghiệp có chứng chỉ EDGE được làm việc trong Môi trường luôn hướng đến việc cải thiện chính sách nhân sự; Môi trường làm việc bình đẳng hạnh phúc, tạo điều kiện cho mọi người lao động đều có thể phát triển sự nghiệp như nhau cũng như cân bằng công việc và cuộc sống, mang lại lợi ích cho người lao động. Đó là môi trường làm việc tốt hơn cho chính bạn.

Lợi thế của doanh nghiệp được cấp chứng chỉ EDGE

+ Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trên nền tảng xây dựng một chính sách nhân sự hỗ trợ việc phá vỡ các rào cản về giới, nâng cao NSLĐ, củng cố VHDN, tăng tính gắn kết lâu dài của Người lao động với doanh nghiệp.

+ Xây dựng thương hiệu, nâng cao hình ảnh doanh nghiệp, đặc biệt là đối với các công ty niêm yết, công ty có đối tác nước ngoài. Góp phần thu hút và giữ nhân tài.

+ Tăng sức ảnh hưởng thông qua việc kết nối với các tổ chức/đối tác/nhà đầu tư có uy tín trong và ngoài nước.

* Các Bước triển khai đánh giá Chứng chỉ EDGE tại công ty

Việc triển khai và thực hiện đánh giá Chứng chỉ EDGE gồm các bước:

Bước 1: Thu thập dữ liệu, khảo sát trắc nghiệm.

Bước 2: Kiểm toán dữ liệu.

Bước 3: Tổ chức EDGE xem xét và cấp Chứng chỉ EDGE.

Chi tiết các bước thực hiện như sau

Bước 1:
1.1 Thu thập dữ liệu, điền biểu mẫu
- Chuẩn bị cho việc thu thập dữ liệu, chúng ta cần xác định mốc thời gian 12 tháng gần nhất cho việc phân tích;
- Xác định ai là nhân viên của công ty dựa vào HĐLĐ;
- Thực hiện phân cấp nhân viên của công ty dựa trên khung đánh giá của EDGE (quản lý cấp tối cao, quản lý cấp cao, quản lý cấp trung, quản lý cấp cơ sở, cấp chức năng); làm rõ các nội dung, yêu cầu của biểu mẫu theo khung đánh giá của EDGE và VCBWE;
- Sau khi đã thực hiện xong các công việc trên, chúng ta thu thập số liệu và điền vào các biểu mẫu và nhập tất cả số liệu vào công cụ EDGE Stratergy Assessment Tool.

1.2 Thực hiện khảo sát nhân viên

EDGE Strategy/ VBCWE thực hiện việc gởi, giám sát và phân tích khảo sát nhân viên, quy trình như sau:
- Tất cả nhân viên sẽ được mời trả lời khảo sát thông qua e-mai cá nhân (đã được thống kê ở Mục 1.1);
- Lựa chọn cách thực hiện khảo sát: có thể chọn 01 trong 03 cách: (i) Gởi đường link khảo sát trực tuyến đến từng e-mail của tất cả nhân viên; (ii) Gởi 01 đường link chung đến tất cả nhân viên (trường hợp này không gởi qua e-mail); (iii) Khảo sát trên giấy khi không thể thực hiện (i) hoặc (ii);
Ba (03) cách thức khảo sát này có ưu và khuyết điểm, do đó cần cân nhắc khi lựa chọn.
- Một (01) tuần trước khi thực hiện khảo sát, công ty sẽ thông báo đến tất cả nhân viên về việc EDGE sắp thực hiện khảo sát;
- Thời gian hoàn thành khảo sát khoảng 15-20 phút;
- Ứng dụng thực hiện khảo sát Gessa, Zalo, Website, E-mail.

Bước 2: Chuẩn bị kiểm toán và kiểm toán tại công ty

Sau khi hoàn tất nhập dữ liệu vào công cụ EDGE Stratergy Assessment Tool, Đơn vị kiểm toán sẽ thực hiện Kiểm toán và kiểm tra tại công ty, gồm:

  • Kiểm tra các nguồn dữ liệu thống kê đã được dùng để nhập vào công cụ EDGE Stratergy Assessment Tool, gồm:
  • Phân tích chứng cứ hỗ trợ cho các câu trả lời trong bảng câu hỏi Chính sách và thực tiễn.
  • Xem lại quá trình điều hành việc khảo sát nhân viên.
  • Rà soát và kiểm chứng kế hoạch hành động.
  • Kiểm toán viên sẽ kiểm  tra các tài liệu và thông tin trực tiếp tại công ty;

Bước 3:

Sau khi hoàn thành 02 bước trên, tổ chức EDGE sẽ xem xét, phân tích số liệu để thực hiện cấp chứng chỉ EDGE.

 

Nguồn: Tham khảo từ VBCWE

- - Ban TCNS EVNSPC
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan