Lĩnh vực hoạt động

Khóa đào tạo “Kiểm toán môi trường kiểm soát - Kỹ thuật và thực hành về đánh giá rủi ro và lập kế hoạch kiểm toán nội bộ trong tổ chức”

  • 07:53 - 20/10/2020
  • 526

Nhằm nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm soát, từ ngày 05/10 đến ngày 09/10/2020 vừa qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức khóa đào tạo “Kiểm toán môi trường kiểm soát - Kỹ thuật và thực hành về đánh giá rủi ro và lập kế hoạch kiểm toán nội bộ trong tổ chức”. Tham dự khóa đào tạo có các cán bộ Ban KTGS, Ban TCNS EVN, Kiểm soát viên chuyên trách và cán bộ Ban KTGS tại các Tổng công ty.

 

 

 

Trong thời gian 4 ngày, các học viên đã được tiếp cận với các nội dung rất bổ ích và mang tính thực tiễn cao, gồm 2 nội dung chính:

- Nội dung 1: Kiểm toán môi trường kiểm soát

+ Tổng quan về các môi trường kiểm soát trong tổ chức

+ Trách nhiệm của Kiểm toán nội bộ đối với kiểm toán các môi trường kiểm soát

+ Đánh giá rủi ro cho mục đích lập kế hoạch kiểm toán năm đối với môi trường kiểm soát

+ Lập kế hoạch từng cuộc kiểm toán môi trường kiểm soát

+ Thực hiện kiểm toán đối với môi trường kiểm soát

- Nội dung 2: Kỹ thuật và thực hành về đánh giá rủi ro trong doanh nghiệp

+ Tìm hiểu các khái niệm cơ bản về rủi ro trong doanh nghiệp

+ Lựa chọn phương pháp đánh giá rủi ro phù hợp với tổ chức

+ Kỹ thuật đánh giá rủi ro

+ Các vấn đề lưu ý khi đánh giá một số rủi ro đặc thù khác

+ Xây dựng kế hoạch kiểm toán năm

+ Lập kế hoạch kiểm toán chi tiết và thực hiện kiểm toán

+ Báo cáo kiểm toán và hoàn thành

+ Theo dõi và đảm bảo chất lượng kiểm toán

+ Đổi mới hoạt động kiểm toán theo xu hướng hiện đại

+ Trao đổi và thảo luận các vấn đề thực tế

Khóa đào tạo đã giúp cho các cán bộ làm công tác kiểm soát hiểu rõ hơn về cách thức lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán môi trường kiểm soát, đồng thời xác định công cụ để thực hành đánh giá rủi ro trong doanh nghiệp phục vụ cho việc triển khai kế hoạch kiểm toán hàng năm tại đơn vị. Đây là hai nội dung kiểm toán mà Lãnh đạo EVN và các Tổng công ty đang quan tâm trong thời gian tới đây. Việc thực hiện tốt kế hoạch kiểm soát năm sẽ góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm toán giám sát được Hội đồng thành viên giao cho Ban KTGS cũng như góp phần xây dựng đơn vị phát triển ngày càng bền vững.                  

Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính - Ban KSNB EVNSPC
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan