Dịch vụ

PC Trà Vinh hoàn thành nhiều chỉ tiêu kinh doanh dịch vụ khách hàng thông qua cải cách hành chính

  • 11:22 - 29/10/2020
  • 395

Thực hiện chủ đề  năm 2020 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (EVN) “Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 5 năm 2016-2020” với mục tiêu đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, chất lượng điện năng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Công ty Điện lực Trà Vinh (PC Trà Vinh) ứng dụng triệt để, hiệu quả thành tựu công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả SXKD và năng suất lao động.

Đi đôi với công tác cải cách thủ tục hành chính trong giao dịch khách hàng tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là rút ngắn thời gian giải quyết cấp điện mới; 9 tháng năm 2020 cấp điện cho 1.100 khách hàng sinh hoạt khu vực thành phố/thị xã/thị trấn trung bình là 2,34 ngày/khách hàng, cấp điện 2.087 khách hàng sinh hoạt khu vực nông thôn trung bình là 3,59 ngày/khách hàng, cấp điện 1.792 khách hàng ngoài sinh hoạt trung bình là 3,74 ngày/khách hàng. Chỉ số tiếp cận điện năng tiếp tục được cải thiện 9 tháng năm 2020 giải quyết cấp điện 184 khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp với thời gian giải quyết trung bình là 3,329 ngày/công trình, thấp hơn 0,47 ngày/công trình so với thời gian Tổng công ty giao (3,8 ngày/công trình), thấp hơn 3,67 ngày/công trình, so quy định của EVN (< 7 ngày làm việc).

Công nhân Công ty Điện lực Trà Vinh lắp đặt điện kế cho khách hàng ở ốc đảo “Cồn An Lộc” ấp An Lộc, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, Trà Vinh
 

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC)  về điện tử hóa các dịch vụ điện, PC Trà Vinh không chỉ giảm thiểu số lượng thủ tục trong các giao dịch nội bộ doanh nghiệp, đã ban hành hướng dẫn thay thế 13 quy định và cắt giảm 19 quy định. Bên cạnh đó PC Trà Vinh và Điện lực trực thuộc đặc biệt chú trọng đến công tác cải cách hành chính (CCHC), đơn giản hóa các thủ tục trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng, giúp thuận tiện hơn cho khách hàng khi tiếp cận các dịch vụ điện năng theo phương châm 3 dễ “Dễ tiếp cận, dễ tham gia, dễ giám sát” và thực hiện theo “cơ chế một cửa”. Đồng thời thực hiện các dịch vụ: cung cung cấp điện trực tuyến (cấp độ 4), để khách hàng và người dân chỉ cần kết nối Internet để giao dịch, mà không phải đến trụ sở Điện lực. Các hồ sơ giao dịch được lập dưới dạng điện tử, nâng cao tính bảo mật trong công tác giao dịch qua môi trường điện tử, giúp khách hàng dễ dàng tra cứu thông tin, giám sát các thỏa thuận cung cấp dịch vụ giữa khách hàng và Điện lực; Thanh toán tiền không dùng tiên mặt, giúp  giảm chi phí, thời gian cho cả khách hàng và ngành điện. Đây cũng là định hướng của EVN trong hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng thông qua việc ứng dụng thành quả cách mạng công nghiệp 4.0, bao gồm: công nghệ thông tin, hóa đơn điện tử, thanh toán điện tử,... tích cực hưởng ứng thực hiện chủ trương Chính phủ về đẩy mạnh xây dựng nền kinh tế số và thanh toán không dùng tiền mặt.

Lưới điện được kéo phủ khắp vùng nông thôn, để phục vụ kịp thời nhu cầu nuôi trồng hủy sản người dân thuộc huyện Cầu Ngang, Trà Vinh 

Thông qua việc đẩy mạnh CCHC, điện tử hóa các dịch vụ điện trong công tác dịch vụ khách hàng và trong quý III/2020, PC Trà Vinh thực hiện đạt 4/5 chỉ tiêu công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng như: Tỷ lệ khách hàng giao dịch 12 dịch vụ cung cấp điện qua Trung tâm chăm sóc khách hàng EVN SPC và các Trung tâm/Cổng dịch vụ công, thực hiện 92,92%, vượt 17,92% kế họach (≥ 75%), 09/9 Điện lực đều thực hiện > 75%; Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp điện trực tuyến mức độ 4, thực hiện 86,15%, cao hơn 11,15% so với kế hoạch (≥ 75) và 09 Điện lực đều thực hiện >75%; Điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện, thực hiện 92,58%, cao hơn 42,58% so với kế hoạch (> 50%); Triển khai giao dịch qua Cổng dịch vụ cổng quốc gia đạt 38,86%, cao hơn 18,86% so với kế hoạch EVN SPC giao (>20%).

Ông Huỳnh Chí Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Trà Vinh cho biết: Thực hiện chỉ đạo EVN SPC trong thời gian tới, PC Trà Vinh tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT vào công tác quản trị doanh nghiệp cũng như nhiều vào hoạt động SXKD, tạo đà phấn đấu xây dựng Văn phòng điện tử, tiến tới xây dựng doanh nghiệp số trong tương lai không xa./.

Đặng Huy Hoàng - PC Trà Vinh
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan