Lĩnh vực hoạt động

Đào tạo vận hành hệ thống SCADA/DMS cho Công ty Điện lực Bình Phước

  • 09:15 - 07/12/2020
  • 613

Trung tâm Điều hành SCADA/DMS đã tổ chức lớp đào tạo vận hành hệ thống SCADA/DMS cho Công ty Điện lực Bình Phước (PC Bình Phước). Tham gia lớp đào tạo có các CBCNV phòng Điều độ, các cán bộ kỹ thuật, vận hành của các Điện lực huyện, thời gian đào tạo từ ngày 23 đến ngày 25/11/2020.

Mục tiêu của chương trình đào tạo này nhằm giúp cho CBCNV PC Bình Phước sử dụng thành thạo và hiệu quả hơn về hệ thống SCADA/DMS, cũng như nhận biết và khắc phục các sự cố trên lưới điện thông qua hệ thống SCADA. Trung tâm cũng đã xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo riêng cho đơn vị, nhằm giúp cho mỗi cá nhân tự vận hành hiệu quả hệ thống SCADA/DMS cũng như nắm rõ các phương thức vận hành, xử lý các tình huống sự cố có thể xảy ra.
Nội dung của chương trình đào tạo tập trung vào các nội dung: 
- Tìm hiểu tổng quan về Hệ thống SCADA/DMS;
- Cách thức kiểm tra, xác định nguyên nhân mất kết nối mạng IP Network, mạng SDH;
- Cấu hình cơ bản, kiểm tra kết nối tín hiệu SCADA trạm 110kV về EVN SPC và A2;
- Hướng dẫn mạch nhị thứ SCADA, các thiết bị IED tại các trạm 110kV;
- Ngoài ra, học viên lớp học được tìm hiểu thực tế tại các trạm 110kV Đồng Phú và Đồng Xoài.

Đào tạo Vận hành hệ thống SCADA tại PC Bình Phước​​​​

Mục tiêu sau khóa học này sẽ giúp CBCNV hiểu rõ các kiến thức viễn thông SCADA/DMS phục vụ phối hợp xử lý sự cố, vận hành hệ thống viễn thông, nắm bắt được phương thức vận hành, theo dõi giám sát lưới điện từ xa và cài đặt thiết bị kết nối Recloser/LBS, FI, …. vào hệ thống. Ngoài ra, học viên được nâng cao kiến thức về kỹ năng vận hành an toàn hệ thống SCADA/DMS, dự đoán chính xác vị trí sự cố trên lưới điện và xử lý nhanh chóng các tình huống sự cố có thể xảy ra, giúp tăng độ tin cậy và đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định; hạn chế tối đa việc mất điện, tái lập nguồn điện sớm nhất khi có sự cố xảy ra, góp phần nâng cao độ tin cậy, ổn định công tác quản lý vận hành lưới điện thông qua hệ thống SCADA/DMS của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Ngô Văn Trí - Trung tâm điều hành SCADA
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan