Lĩnh vực hoạt động

Tổ chức huấn luyện nâng cao kỹ năng quản lý an toàn lao động trong thi công cho lực lượng làm công tác giám sát công trình

  • 08:55 - 24/12/2020
  • 465

Nhằm giúp Cán bộ nhân viên trong Tổng công ty Điện lực miền Nam, nắm vững các quy trình quy định về giám sát thi công xây dựng công trình, từ đó mang lại hiệu quả thiết thực cho đơn vị về an toàn trong thi công xây dựng công trình, hạn chế các vụ tai nạn có thể xảy ra. Lãnh đạo Tổng công ty đã mở khóa học “Nâng cao kỹ năng quản lý an toàn lao động trong thi công cho lực lượng làm công tác giám sát công trình”.

 

 

Lãnh đạo Ban An toàn đã cùng với lãnh đạo Trường Cao đẳng Điện lực khai giảng lớp học

               Tham gia khóa học có 206 người, là lực lượng làm công tác An toàn, Quản lý đầu tư tại các Công ty Điện lực, 02 Ban Quản lý dự án thuộc Tổng công ty, Công ty Dịch vụ Điện lực miền Nam, Công ty Tư vấn điện miền Nam, Công ty Thí nghiệm điện miền Nam.

Khóa học được chia làm 03 lớp, với thời gian cụ thể:

  • Lớp 01: Từ ngày 16 – 18/11/2020;
  • Lớp 02: Từ ngày 23 – 25/11/2020;
  • Lớp 03: Từ ngày 25 – 27/11/2020.

Nội dung khóa học gồm 02 phần:

  • Hệ thống các Văn bản pháp luật;
  • Nâng cao kỹ năng quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình cho cán bộ làm công tác giám sát công trình trong Tổng công ty Điện lực miền Nam (theo Thông tư 04/2017/TT-BXD).

Kết thúc lớp học, Trường Cao đẳng Điện lực đã tổ chức kiểm tra kiến thức của từng học viên và cấp Giấy chứng nhận cho học viên đạt yêu cầu.

          Khóa học đã cung cấp cho học viên các kiến thức về luật pháp trong khi thực hiện công tác kiểm tra, giám sát quá trình thi công các công trình xây dựng trên địa bàn. Đồng thời, cung cấp kỹ năng quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình cho cán bộ làm công tác giám sát công trình, nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động có thể xảy ra trên công trường.

Nguyễn Văn Luy - Nguyễn Hồng Quân - PC Cà Mau
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan