Về chúng tôi

Nâng cao nghiệp vụ quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

  • 11:40 - 05/05/2021
  • 473

Tháng 10/2020, Công ty Điện lực Bạc Liêu đã hoàn thành việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho 20/20 đơn vị thuộc Công ty.

Để duy trì việc áp dụng Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong toàn hệ thống được khoa học, chặt chẽ thì công tác đánh giá có tầm quan trọng rất lớn. Công tác đánh giá (bao gồm đánh giá nội bộ và đánh giá do Tổ chức cấp chứng nhận thực hiện) giúp cho đơn vị kiểm soát được kết quả thực hiện công việc có tuân thủ theo các quy trình, quy định, tiêu chuẩn,… đã ban hành; đồng thời cải tiến những nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế, ngày càng nâng cao chất lượng quản lý hệ thống.

Cuối tháng 3 vừa qua, Công ty Điện lực Bạc Liêu đã tổ chức buổi tập huấn kỹ năng phục vụ công tác đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho 70 CNVC-LĐ là các đánh giá viên nội bộ - Ủy viên thuộc Ban cải tiến chất lượng Công ty.

Công ty Điện lực Bạc Liêu tổ chức tập huấn kỹ năng phục vụ công tác đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Buổi tập huấn nhằm trang bị cho nhóm đánh giá viên nội bộ nắm vững những kiến thức, kỹ năng được đúc kết từ thực tiễn qua các lần đánh giá hệ thống quản lý chất lượng tại các đơn vị thuộc Công ty; hướng dẫn cụ thể cho các đơn vị những yếu tố quan trọng, những hồ sơ thường được đoàn đánh giá yêu cầu, những mặt còn hạn chế để các đơn vị rút kinh nghiệm, đạt kết quả tốt hơn trong các lần đánh giá tiếp theo.

Khóa học nhận được nhiều ý kiến đóng góp, thảo luận tích cực từ phía học viên; bộ phận phụ trách đào tạo đã trao đổi và giải đáp những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong công tác thực hiện ISO 9001:2015.

Đánh giá bài viết
Trần Thị Anh Thư - PC Bạc Liêu

Bài viết liên quan