Lĩnh vực hoạt động

Nâng cao vai trò, năng lực thẩm định hồ sơ

  • 13:12 - 24/05/2021
  • 596

Phòng Quản lý đầu tư là đơn vị tham mưu cho lãnh đạo Công ty Điện lực Tây Ninh trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản bao gồm: Công tác thẩm định, công tác quản lý đấu thầu, công tác quản lý dự án (quản lý chất lượng và quản lý tiến độ công trình) và công tác hướng dẫn nghiệp vụ.

Với chức năng nhiệm vụ được phân công, thời gian vừa qua phòng đã chú trọng hơn trong công tác đào tạo nghiệp vụ, nghiên cứu quy định để phục vụ thẩm tra, thẩm định được tốt nhất, hạn chế tổi đa các sai sót. Đây cũng là mục tiêu chung của phòng, thể hiện chức năng nhiệm vụ của mình.

Các hướng dẫn hiện hành đang áp dụng tại PCTN

Năm 2021, Công ty Điện lực Tây Ninh được giao thêm thẩm quyền để thực hiện những dự án thuộc lưới điện 110kV. Đây được xem là lĩnh vực mới và để đảm bảo tiến độ thực hiện được giao thì cần sự đoàn kết cao của các phòng tham mưu để triển khai thực hiện quyết liệt. Việc nâng cao năng lực của phòng Quản lý đầu tư sẽ góp phần rất lớn trong việc đẩy nhanh tiến độ thi công, chất lượng hồ sơ được đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Buổi họp thẩm định hồ sơ thiết kế công trình lưới điện 

Ngoài ra, Phòng còn chú trọng trong việc kiểm soát triệt để các định mức, đơn giá áp dụng trong lập hồ sơ. Đến thời điểm hiện tại, Phòng đã tham mưu cho Công ty ban hành các hướng dẫn về định mức, đơn giá, các biểu mẫu áp dụng trong thực hiện hồ sơ trên các lĩnh vực: ĐTXD, SCL, NTTC, đóng cắt điện, thí nghiệm, hotline ….. Việc hướng dẫn chi tiết, rõ ràng sẽ hạn chế các sai sót xảy ra và việc kiểm soát, thẩm định hồ sơ được thực hiện hiệu quả, nhanh chóng

Đánh giá bài viết
Võ Thị Loan Thảo - PC Tây Ninh

Bài viết liên quan