Lĩnh vực hoạt động

Công ty Điện lực Bình Dương tổ chức đào tạo triển khai hệ thống AD phục vụ hạ tầng chuyển đổi số trong năm 2021

  • 13:02 - 02/06/2021
  • 561

      Công ty Điện lực Bình Dương đã tổ chức lớp đào tạo triển khai hệ thống AD tại Văn phòng Công ty nhằm việc triển khai áp dụng hệ thống AD (Active Directory) để quản lý máy tính người dùng trong toàn Tổng Công ty,

Chuyên viên Phòng VT-CNTT tập huấn cấu hình AD tại PC Bình Dương

      Hệ thống AD cũng là một hạng mục trong nhóm nội dung “Chỉ tiêu vận hành tin cậy ổn định các dịch vụ Viễn thông dùng riêng và Công nghệ thông tin” của Kế hoạch Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2022, định hướng đến 2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam và Công ty Điện lực Bình Dương.

Các đơn vị cấu hình thí diểm mô hình AD tại đơn vị

       Đã có 11 cán bộ phụ trách Công nghệ thông tin tại các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Bình Dương về tham dự lớp đào tạo dưới sự hướng dẫn của cán bộ phòng Viễn thông Công nghệ thông tin Công ty. Chương trình đào tạo bao gồm các nội dung hướng dẫn cài đặt vận hành triển khai hệ thống AD như AD Self Service, ứng dụng AD Manager Plus, cách thức thực hiện Join Domain … bên cạnh đó cán bộ phòng Viễn thông Công nghệ thông tin Công ty cũng đã phổ biến các chính sách áp dụng cho máy tính phục vụ công việc của Tổng Công ty Điện lực miền Nam. Qua 01 ngày đào tạo, các học viên đã nắm vững các kiến thức về hệ thống AD cũng như thực hành các tình huống để thực hiện triển khai tại đơn vị theo đúng kế hoạch được giao.

Tạ Thị Kim Thanh - PC Bình Dương
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan