Lĩnh vực hoạt động

Công tác cán bộ - Quý II năm 2021

 • 08:59 - 26/07/2021
 • 1582

Công tác cán bộ Tổng công ty Điện lực miền Nam quý II năm 2021

 1. Bổ nhiệm mới
 • Bổ nhiệm ông Hoàng Quốc Sơn - Phó Trưởng ban Truyền thông, giữ chức vụ Trưởng ban Truyền thông kể từ ngày 01/07/2021 tại Quyết định số 1249/QĐ-EVNSPC ngày 30/6/2021.
 • Bổ nhiệm ông Thái Minh Cương – Phó Giam đốc Công ty Điện lực An Giang, giữ chức vụ Giám đốc Công ty Điện lực An Giang kể từ ngày 01/6/2021 tại Quyết định số 65/QĐ-HĐTV ngày 31/5/2021.
 • Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Nhơn – Giám đốc Điện lực thành phố Sóc Trăng thuộc Công ty Điện lực Sóc Trăng, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Điện lực Sóc Trăng kể từ ngày 01/6/2021 tại Quyết định số 1024/QĐ-EVNSPC ngày 27/5/2021.
 • Bổ nhiệm ông Võ Phan Quang Thế – Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam, giữ chức vụ Kế toán trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam kể từ ngày 01/6/2021 tại Quyết định số 969/QĐ-EVNSPC ngày 20/5/2021.
 • Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng phòng Bảo trì Trung tâm Điều hành SCADA, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Điều hành SCADA kể từ ngày 01/5/2021 tại Quyết định số 813/QĐ-EVNSPC ngày 26/4/2021.
 • Bổ nhiệm ông Phạm Ngô Hoàng Trang – Trưởng phòng Tổ chức và Nhân sự Công ty Điện lực Tây Ninh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Điện lực Tây Ninh kể từ ngày 16/4/2021 tại Quyết định số 731/QĐ-EVNSPC ngày 12/4/2021.
 1. Bổ nhiệm lại
 • Bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Bình tiếp tục giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tổ chức và Nhân sự Tổng công ty kể từ ngày 01/6/2021 tại Quyết định số 1026/QĐ-EVNSPC ngày 27/5/2021.
 • Bổ nhiệm ông Đào Hoàng Dũng tiếp tục giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tổ chức và Nhân sự Tổng công ty kể từ ngày 01/6/2021 tại Quyết định số 1025/QĐ-EVNSPC ngày 27/5/2021.
 • Bổ nhiệm ông Bùi Thế Huy tiếp tục giữ chức vụ Phó Trưởng ban Kế hoạch Tổng công ty kể từ ngày 15/4/2021 tại Quyết định số 732/QĐ-EVNSPC ngày 12/4/2021.

 

 1. Điều động và bổ nhiệm
 • Điều động và bổ nhiệm ông Lâm Hoàng Phong  - Phó Trưởng ban Quản lý đấu thầu, giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý đầu tư kể từ ngày 01/6/2021 tại Quyết định số 1055/QĐ-EVNSPC ngày 31/5/2021.
 • Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Phước Quý Hải  - Giám đốc Trung tâm Điều hành SCADA, giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam kể từ ngày 24/5/2021 tại Quyết định số 57/QĐ-HĐTV ngày 20/5/2021.
 • Điều động và bổ nhiệm ông Phạm Minh Tuấn  - Giám đốc Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam, giữ chức vụ Phó Trưởng ban Kỹ thuật Tổng công ty kể từ ngày 24/5/2021 tại Quyết định số 968/QĐ-EVNSPC ngày 20/5/2021.

 

 1. Giao nhiệm vụ
 • Giao ông Lâm Xuân Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty, kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Điều hành SCADA kể từ ngày 07/6/2021 tại Quyết định số 69/QĐ-HĐTV ngày 10/6/2021.
 • Giao ông Nguyễn Phú Hoài Nghĩa – Trưởng ban Kế hoạch Tổng công ty, tham gia thành viên Hội đồng trường Cao đẳng Điện lực thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 01/6/2021 tại Quyết định số 58/QĐ-HĐTV ngày 24/5/2021.

 

 

 

Tổng Giám đốc Nguyễn Phước Đức - đại diện lãnh đạo EVNSPC tra quyết định điều động và bổ nhiệm ông Lâm Hoàng Phong giữ chức  vụ Trưởng ban Quản lý đầu tư 

 

Phó Tổng Giám đốc Lâm Xuân Tuấn - đại diện lãnh đạo EVNSPC trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Nhơn giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Điện lực Sóc Trăng

 

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Công Hầu - đại diện lãnh đạo EVNSPC trao quyết định bổ nhiệm lại Phó Trưởng ban Tổ chức và Nhân sự đối với ông Nguyễn Đình Bình

Nguyễn Ngô Phương Diệp - Ban TCNS EVNSPC
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan