Dịch vụ

Công trình “Thắp sáng đường quê”

  • 08:51 - 16/09/2021
  • 450

Điện lực Hà Tiên vừa phối hợp Huyện đoàn Giang Thành hoàn thành 5,2km công trình “Thắp sáng đường quê” trên địa bàn huyện Giang Thành, trong đó 2km trên địa bàn xã Phú Lợi; 1,6km trên địa bàn xã Vĩnh Điều và 1,6km trên địa bàn xã Vĩnh Phú, tổng kinh phí thực hiện trên 111 triệu đồng.

Dự kiến, các tháng cuối năm 2021, Điện lực Hà Tiên thực hiện tiếp 11km tại một số tuyến đường cần thắp sáng trên địa bàn TP. Hà Tiên và huyện Giang Thành, tổng kinh phí dự kiến thực hiện 260 triệu đồng. Ông Đỗ Như Son - Giám đốc Điện lực Hà Tiên cho biết: “Công trình “Thắp sáng đường quê” có ý nghĩa thiết thực, góp phần thay đổi bộ mặt và diện mạo nông thôn, giúp người dân địa phương đi lại thuận lợi, an toàn, góp phần đảm bảo an ninh khu vực nông thôn, hạn chế tai nạn giao thông và các tệ nạn xã hội khác”.

Đoàn viên Huyện đoàn Giang Thành phối hợp Điện lực Hà Tiên gắn bóng đèn Công trình “Thắp sáng đường quê” trên địa bàn xã Phú Lợi (Giang Thành).

 

 

Lê Ngọc Diễn Anh - PC Kiên Giang
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan