Lĩnh vực hoạt động

Hướng dẫn lập phương án và hồ sơ hoàn công các công trình sửa chữa lớn

  • 08:52 - 30/09/2021
  • 515

 

      Công ty Điện lực Bạc Liêu vừa tổ chức buổi Hướng dẫn lập phương án và hồ sơ hoàn công các công trình sửa chữa lớn trực tuyến hình thức qua Zoom meeting.

     Thành phần tham dự gồm 25 thành viên, bao gồm Phó phòng Kỹ thuật – người hướng dẫn, nhân viên thực hiện công tác sửa chữa lớn của phòng Kỹ thuật, Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật và nhân viên trực tiếp thực hiện công tác sửa chữa lớn của Điện lực.

Hướng dẫn trực tuyến công tác lập phương án  và hồ sơ hoàn công các công trình sửa chữa lớn

 

          Nội dung hướng dẫn gồm 2 phần, phần 1 lập phương án, phần 2 lập hồ sơ hoàn công. Với mỗi nội dung, người hướng dẫn và học viên trao đổi trực tiếp, cùng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác sửa chữa lớn.

Hướng dẫn chi tiết lập hồ sơ kế hoạch công tác sửa chữa lớn

 

          Qua buổi hướng dẫn, cán bộ quản lý, nhân viên thực hiện công tác sửa chữa lớn của các Điện lực hiểu và nắm vững các quy định, đồng thời giúp nâng cao kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ trong công tác sửa chữa lớn./.

                                                                                                                                                                                                                                                                

Đặng Thị Nhơn Tùng - PC Bạc Liêu
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan