Tin tức & truyền thông

Công điện số 1265/CĐ-TTg, ngày 30/9/2021 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc tiếp tục kiểm soát người ra, vào Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An

  • 18:53 - 30/09/2021
  • 633

 

Văn phòng Chính Phủ -
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan