Tin tức & truyền thông

Hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN về quản lý thiên tai năm 2021

  • 16:12 - 12/10/2021
  • 359

Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai được bắt đầu vào năm 1989, do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khởi xướng để thúc đẩy văn hóa toàn cầu nhận thức về giảm thiểu rủi ro thiên tai. Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai được tổ chức vào ngày 13 tháng 10 hàng năm, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cũng lấy ngày này để làm Ngày ASEAN về quản lý thiên tai. Đây là dịp để nâng cao nhận thức của cộng đồng về những biện pháp cần thiết phải áp dụng để giảm thiểu các nguy cơ có thể gặp phải trong trường hợp xảy ra thiên tai.

Để hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN về quản lý thiên tai 13/10/2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tập thể và cá nhân trong công tác phòng, chống thiên tai, góp phần xây dựng EVN an toàn trước thiên tai.

- Tuyên truyền các quy định pháp luật, kiến thức về phòng, chống thiên tai cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) tạo được sự đồng thuận, ý thức chủ động của CBCNV trong phòng, chống thiên tai.

- Đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và tình hình phòng, chống thiên tai, dịch bệnh COVID-19.

Hoạt động tuyên truyền

1. Chủ đề: Chủ đề Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm 2021 là “Hợp tác để cùng nhau vượt qua thách thức kép”.

2. Nội dung

- Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN về quản lý thiên tai.

- Tuyên truyền kiến thức, kỹ năng về các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

- Tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai.

2 3. Hình thức

- Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử Website của đơn vị.

- Tuyên truyền, cổ động trực quan, trực tiếp tại đơn vị.

- Viết các bài báo, chiếu phim về công tác PCTT&TKCN.

- Băng rôn, bảng điện tử hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN về quản lý thiên tai.

- Viết các bài báo, chiếu phim về công tác PCTT&TKCN (Link khai thác phim do BCĐ QGPCTT xây dựng: https://drive.google.com/drive/folders/10- s4Es_F63q8kfgGupnEyAZLMsxElUFM?usp=sharing).

1. Các đơn vị tùy theo điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp với đặc điểm của đơn vị mình để triển khai Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN về quản lý thiên tai đảm bảo hiệu quả.

2. Giao Ban Truyền thông EVN, Trung tâm Thông tin điện lực tăng thời lượng, số lượng các chuyên trang, chuyên mục, các tin, bài, ảnh, các thông điệp, khẩu hiệu,... trên các trang Thông tin điện tử, Tạp chí thuộc EVN và chạy hàng chữ “Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN về quản lý thiên tai 13/10/2021”,

“Hợp tác để cùng nhau vượt qua thách thức kép” trên các màn hình điện tử của Cơ quan EVN trong thời gian từ ngày 12-14/10/2021 (các màn hình tại cửa chính và các tầng của Cơ quan EVN).

Văn bản đính kèm

201008 Huong ung Ngay Quoc te giam nhe RRTT

Van ban huong ung giam nhe rui ro thien tai

- - Ban TT EVNSPC
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan