Lĩnh vực hoạt động

EVN SPC đảm bảo cung cấp điện phục vụ kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khoá XV

  • 10:15 - 06/01/2022
  • 361

Thực hiện Văn bản số 8143/EVN-KTSX+KD ngày 31/12/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc đảm bảo cung cấp điện phục vụ kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khoá XV, Tổng công ty yêu cầu các đơn vị thực hiện các công việc sau:

1. Lập và thực hiện phương án đảm bảo cung ứng điện tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, các địa điểm tổ chức họp Quốc hội, nơi ăn, nghỉ của đại biểu tại các tỉnh, thành phố trong các ngày diễn ra kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khoá XV, khai mạc sáng ngày 04/01/2022 và dự kiến bế mạc ngày 11/01/2022 theo hình thức trực tuyến cả kỳ với các nội dung sau:

- Bố trí phương thức vận hành nguồn, lưới điện hợp lý đảm bảo an toàn, tin cậy phục vụ các điểm cầu diễn ra hội nghị truyền hình kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

- Bố trí lực lượng ứng trực, vật tư thiết bị dự phòng, nhiên liệu, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại để đảm bảo kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố.

- Lưu ý, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm hướng dẫn công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, các cơ quan chức năng địa phương và của EVN.

2. Tăng cường kiểm tra thiết bị trên hệ thống điện, ngăn ngừa sự cố và chuẩn bị phương án xử lý nhanh khi sự cố xảy ra; thực hiện bảo vệ an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện và địa điểm điều hành lưới điện.

3. Các Công ty Điện lực chỉ đạo các Điện lực:

- Chủ động làm việc với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương để nắm bắt thời gian, địa điểm tổ chức họp. Xây dựng 2 phương án đảm bảo điện, bố trí máy phát điện dự phòng nhằm cung cấp điện an toàn, tin cậy tại các địa điểm tổ chức họp Quốc hội. Hạn chế các công tác trên lưới điện có cắt điện không thật cần thiết trong thời gian diễn ra kỳ họp.

- Phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân địa phương, các cơ quan, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội tổ chức diễn tập, trực đảm bảo an toàn điện tại Nhà Quốc hội và các địa điểm tổ chức họp Quốc hội, nơi ăn, nghỉ của đại biểu Quốc hội tại các tỉnh, thành phố trong thời gian diễn ra kỳ họp.

- Báo cáo phương án cung cấp điện với Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh/thành phố trước 03/01/2022 và phối hợp đơn vị liên quan vận hành đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục.

4. Trung tâm Điều hành SCADA

Tổ chức trực Lãnh đạo, nhân viên trực vận hành phục vụ điều hành cung cấp điện và các nhiệm vụ liên quan đảm bảo vận hành hệ thống SCADA ổn định, liên tục 24/24 giờ trong các ngày diễn ra kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khoá XV. Giao nhiệm vụ cho Trực ban tại đơn vị gửi file báo cáo tình hình cung cấp điện đến EVN, Lãnh đạo Tổng công ty trực ban, Lãnh đạo Trung tâm Điều hành SCADA trực ban trước 07 giờ 45 phút sáng hàng ngày theo mẫu trong phụ lục đính kèm; thực hiện từ ngày 03/01/2021 đến ngày 11/01/2021.

Địa chỉ gửi đi file báo cáo tình hình cung cấp điện tại:

-   EVN: banktsx@evn.com.vn

-   EVN SPC: thangnd@evnspc.vn , vanml@evnspc.vn, dientc@evnspc.vn, thanhtv@evnspc.vn , tuanpm@evnspc.vn , spc.ktsx@gmail.com

5. Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam: đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy hệ thống đường truyền để vận hành an toàn hệ thống điện và mạng máy tính hoạt động tốt. Tổ chức trực 24/24h phục vụ công tác điều hành của Tập đoàn.

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Văn bản đính kèm : 

3214_VPQH_20211229

Đam bao ccđ_ky hop BT_thu nhat_Quoc hoi XV_04012022

Đánh giá bài viết
- - Ban TT EVNSPC

Bài viết liên quan