Lĩnh vực hoạt động

Công tác cán bộ Quý III và Quý IV năm 2021

 • 16:00 - 18/02/2022
 • 380

Tổng công ty Điện lực miền Nam thực hiện công tác cán bộ Quý III và Quý IV năm 2021

 1. Bổ nhiệm mới
 • Bổ nhiệm ông Phạm Hữu Nhân – Phó Giám đốc Công ty Thí nghiệm điện miền Nam giữ chức vụ Giám đốc Công ty Thí nghiệm điện miền Nam kể từ ngày 01/10/2021 tại Quyết định số 119/QĐ-HĐTV ngày 27/9/2021.
 • Bổ nhiệm ông Lê Hoàng Thắng – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hậu Giang, giữ chức vụ Giám đốc Công ty Điện lực Hậu Giang kể từ ngày 01/10/2021 tại Quyết định số 120/QĐ-HĐTV ngày 27/9/2021.
 • Bổ nhiệm ông Đào Hữu Điền – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đồng Tháp, giữ chức vụ Giám đốc Công ty Điện lực Đồng Tháp kể từ ngày 01/11/2021 tại Quyết định số 128/QĐ-HĐTV ngày 08/10/2021.
 • Bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Ngôn – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận, giữ chức vụ Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận kể từ ngày 01/11/2021 tại Quyết định số 133/QĐ-HĐTV ngày 30/10/2021.
 • Bổ nhiệm ông Phan Sỹ Duy – Giám đốc Điện lực Đức Trọng thuộc Công ty Điện lực Lâm Đồng, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng kể từ ngày 01/8/2021 tại Quyết định số 1478/QĐ-EVNSPC ngày 28/7/2021.
 • Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Toàn – Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Điện lực Bình Thuận, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận kể từ ngày 01/11/2021 tại Quyết định số 2184/QĐ-EVNSPC ngày 29/10/2021.
 • Bổ nhiệm ông Hoàng Minh Mẫn – Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty Thí nghiệm điện miền Nam giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Thí nghiệm điện miền Nam kể từ ngày 01/9/2021 tại Quyết định số 1701/QĐ-EVNSPC ngày 30/8/2021.
 1. Bổ nhiệm lại
 • Bổ nhiệm ông Lê Minh Quốc Việt tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Công ty Điện lực Bình Dương kể từ ngày 01/8/2021 tại Quyết định số 82/QĐ-HĐTV ngày 21/7/2021.
 • Kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc Công ty Điện lực Bình Phước đối với ông Đỗ Văn Hờn kể từ ngày 01/8/2021 tại Quyết định số 83/QĐ-HĐTV ngày 21/7/2021.
 • Kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam đối với ông Phan Sỹ Nghĩa kể từ ngày 01/8/2021 tại Quyết định số 1433/QĐ-EVNSPC ngày 22/7/2021.
 • Bổ nhiệm ông Lê Ngọc Thụy tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Điện lực An Giang kể từ ngày 01/10/2021 tại Quyết định số 2252/QĐ-EVNSPC ngày 15/11/2021.
 • Bổ nhiệm ông Phan Minh Kha tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Điện lực Cà Mau kể từ ngày 16/8/2021 tại Quyết định số 1635/QĐ-EVNSPC ngày 16/8/2021.
 • Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức An tiếp tục giữ chức vụ Phó Trưởng ban Viễn thông và Công nghệ thông tin Tổng công ty Điện lực miền Nam kể từ ngày 16/6/2021 tại Quyết định số 1116/QĐ-EVNSPC ngày 10/6/2021.
 • Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Oanh tiếp tục giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Điện lực miền Nam kể từ ngày 01/8/2021 tại Quyết định số 1480/QĐ-EVNSPC ngày 28/7/2021.
 1.  Điều động và bổ nhiệm
 • Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Lâm - Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty Điện lực miền Nam, giữ chức vụ Phó Trưởng ban Kiểm tra và Thanh tra Tổng công ty Điện lực miền Nam kể từ ngày 01/8/2021 tại Quyết định số 1479/QĐ-EVNSPC ngày 28/7/2021.
 • Điều động và bổ nhiệm ông Võ Huy Tâm - Trưởng phòng Tổ chức và Nhân sự Công ty Điện lực Lâm Đồng, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty Điện lực miền Nam kể từ ngày 01/10/2021 tại Quyết định số 1979/QĐ-EVNSPC ngày 29/9/2021.

 

Lệ trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng cho ông Phan Sỹ Nghĩa
Lễ trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng cho ông Phan Sỹ Duy

 

 

Ban TCNS - Ban TCNS EVNSPC
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan