Về chúng tôi

Những điểm mới trong nhận diện thương hiệu EVN

  • 11:33 - 21/02/2022
  • 886

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ban hành Hệ thống nhận diện thương hiệu của EVN tại Quyết định số 971/QĐ-EVN ngày 29/7/2021 và Hệ thống nhận diện thương hiệu của các đơn vị thành viên EVN tại Quyết định số 972/QĐ-EVNngày 29/7/2021,trong đó đã nêu rõ những thay đổi nhận diện trên các ứng dụng, đảm bảo tuân thủ quy định của Hệ thống nhận diện thương hiệumớicủa EVN.

Để thuận lợi hơn cho công tác quản trị và truyền thôngthương hiệu EVN,Tập đoàn yêu cầu các đơn vịtriển khai thực hiện:-Phổ biến video clip hướng dẫn về những điểm mới trong Bộ nhận diện thương hiệu EVN tại đường link: https://drive.google.com/file/d/1Lt36aoJlWCSGxrD4dU6M-9jWmj0p-QqV/view 

hoặc xem và tải hưởng dẫn theo Clip :

 

- - Ban TT EVNSPC
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan