Dịch vụ

Về các điểm mới của Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ

  • 11:45 - 21/02/2022
  • 359

Ngày 09/02/2022, Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công Thương đã có văn bản số 120/ĐLĐL-CP yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Tập đoàn) phổ biến Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí (Nghị định 17).

Ngày 14/02/2022, Tập đoàn đã có văn bản số 669/EVN-PC về việc thực hiện Nghị định 17 gửi các đơn vị thành viên và người đại diện phần vốn của EVN tại các công ty cổ phần.

Để thuận tiện cho các đơn vị trong quá trình thực hiện, áp dụng các quy định của Nghị định 17 liên quan đến việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Tập đoàn đã rà soát các điểm mới và có đánh giá tác động sơ bộ đối với các nội dung này (theo Phụ lục đính kèm).

Ngoài ra, Tập đoàn yêu cầu các đơn vị thành viên và người đại diện phần vốn của EVN tại các công ty cổ phần lưu ý một số điểm mới sau của Nghị định 17 trong quá trình triển khai thực hiện:

  • Quy định rõ đối tượng là tổ chức hoạt động điện lực bị xử phạt vi phạm hành chính, bao gồm: Đơn vị phát điện, Đơn vị truyền tải điện; Đơn vị phân phối điện, Đơn vị bán buôn điện, Đơn vị bán lẻ điện, Đơn vị điều độ hệ thống điện, Đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện lực; Đơn vị tư vấn chuyên ngành điện lực;
  • Quy định mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực điện lực là 100.000.000 đồng đối với cá nhân và 200.000.000 đồng đối với tổ chức; tăng mức xử phạt với đa số hành vi vi phạm đã được quy định tại Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
  • Bổ sung hành vi vi phạm “Đưa hạng mục công trình hoặc công trình điện lực vào vận hành, sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật” với mức phạt từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả “Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính và buộc phải kiểm định chất lượng công trình”;
  •  Bổ sung hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động điện lực có thời hạn đối với một số hành vi vi phạm quy định về quản lý vận hành đập, hồ chứa thủy điện;
  • Đối với hành vi trộm cắp điện, thay đổi việc áp dụng “số lượng điện trộm cắp” thành “giá trị sản lượng điện trộm cắp”;
  • Bãi bỏ thẩm quyền lập Biên bản vi phạm hành chính và Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm của đội ngũ Kiểm tra viên điện lực.

Tập đoàn yêu cầu các đơn vị thành viên và người đại diện phần vốn của EVN tại các công ty cổ phần nghiên cứu kỹ các quy định của Nghị định 17 và nghiêm túc thực hiện./.

Văn bản đính kèm TẠI ĐÂY

Đánh giá bài viết
EVN - EVN

Bài viết liên quan