Tin tức & truyền thông

EVN SPC triển khai văn bản số 762/BYT-DP ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế

  • 13:22 - 28/02/2022
  • 578

Căn cứ văn bản số 762/BYT-DP ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế về việc cách ly y tế đối với ca bệnh COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc gần.

Tổng công ty yêu cầu các đơn vị và Cơ quan Tổng công ty thực hiện công tác xét nghiệm, điều tra, truy vết các trường hợp F0/F1 theo các nội dung như sau:

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm quán triệt và nghiêm túc thực hiện các nội dung nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” (Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ).

2. Việc xác định người tiếp xúc gần (F1) được thực hiện theo quy định tại văn bản số 762/BYT-DP ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế (mục 1.1 - đính kèm Phụ lục 1).

3. Cách ly đối với các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh xác định COVID-19 (F1) thực hiện theo văn bản số 762/BYT-DP ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế  thay thế mục 12 của Phụ lục đính kèm văn bản số 829/EVN SPC-TCNS ngày 07/02/2022 của Tổng công ty về việc triển khai văn bản số 568/EVN-TCNS ngày 31/01/2022 của Tập đoàn và mục 2 của văn bản số 1166/EVN SPC-TCNS ngày 18/02/2022 của Tổng công ty về việc triển khai văn bản số 713/EVN-TCNS ngày 17/02/2022 của Tập đoàn (đính kèm Phụ lục 2).

4. Cách ly đối với các ca bệnh COVID-19 thực hiện theo Quyết định số 250/QĐ-BYT ngày 28/01/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 (mục 7.1, 7.3 - đính kèm Phụ lục 3).

Yêu cầu các đơn vị và Cơ quan Tổng công ty nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên./. 

Văn bản 250_QD-BYT_BH HD dieu tri COVID-19

Văn bản 762.BYT_cong v n byt cach ly tr ng h p f1 f0 20.02.2022 c.signed

Văn bản 829-SPC.Triển khai vb 568 cua EVN

Văn bản 1166.-trien khai Vb 713 EVN

Văn bản P1 - 22.02.22-trien khai Vb 762-BYT V1

- - Ban TCNS EVNSPC
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan