Lĩnh vực hoạt động

EVNSPC TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN TRUNG ÁP ĐIỆN TỬ

  • 09:04 - 15/03/2022
  • 274

Để đáp ứng yêu cầu của khách hàng về cung cấp dịch vụ điện, rút ngắn thời gian thực hiện, đơn giản hóa thao tác đối với khách hàng, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã dần thực hiện điện tử hóa các dịch vụ điện liên quan như cấp điện hạ áp điện tử, dịch vụ hợp đồng điện tử ...

Với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ điện, phấn đấu đạt tỷ lệ 100% các yêu cầu dịch vụ điện được thực hiện theo phương thức điện tử, vừa qua SPCIT đã thực hiện đào tạo và triển khai chính thức cấp điện trung áp theo luồng điện tử cho tất cả các đơn vị trực thuộc trong toàn EVNSPC. Sau khi điện tử hóa, các hồ sơ giấy tờ liên quan được lưu trữ theo hình thức điện tử. Quá trình ký kết hồ sơ giữa các bên sẽ áp dụng giao dịch điện tử, sử dụng phương thức ký OTP và chữ ký số để xác nhận, lưu trữ hồ sơ dạng file PDF trên hệ thống. Khách hàng và nhân viên có thể tra cứu một cách dễ dàng, nhanh chóng.

Theo đó, các cá nhân - tổ chức mua điện sẽ cung cấp hồ sơ đăng ký mua điện và các hồ sơ liên quan đến thủ tục cấp điện trung áp (theo mẫu) qua cổng dịch vụ công quốc gia hoặc qua trang web CSKH của EVNSPC (https://cskh.evnspc.vn)

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, cá nhân - tổ chức mua điện có thể tra cứu và nhận thông tin theo dõi kết quả quá trình xử lý yêu cầu.

Hình 1: Giao diện nhập yêu cầu cấp điện trung áp tại trang web CSKH EVNSPC

Hình 2: Giao diện nhập thông tin chi tiết của yêu cầu cấp điện trung áp

Việc thao tác xử lý yêu cầu cấp điện trung áp điện tử sẽ được thực hiện tiếp trên chương trình CMIS.

Hình 3: Giao diện thao tác yêu cầu cấp điện trung áp trên CMIS

Trong quá trình thực hiện, chương trình CMIS sẽ phát sinh các file điện tử như: Biên bản khảo sát, Thỏa thuận đấu nối, Hợp đồng mua bán điện, Biên bản treo tháo thiết bị đo đếm …. Khách hàng sẽ thực hiện ký kết các file này bằng hình thức ký OTP và ngành điện sẽ ký số điện tử. Quá trình ký kết thuận lợi thì yêu cầu sẽ được thực hiện hoàn tất và khai thác khách hàng chính thức.

Việc triển khai cấp điện trung áp theo cơ chế điện tử sẽ rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng, tạo thuận lợi cho khách hàng trong việc tiếp cận và thực hiện các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp. Đồng thời giúp cán bộ nghiệp vụ thao tác trên CMIS thuận lợi hơn và nhanh chóng hơn.

Với việc đưa vào sử dụng các dịch vụ điện tử nói chung và cấp điện trung áp điện tử nói riêng sẽ giúp cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân tiếp cận được các dịch vụ cấp điện thuận tiện, linh hoạt và dễ theo dõi khi thực hiện, đồng thời đẩy mạnh quá trình thực hiện chuyển đổi số của EVNSPC trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần vào công cuộc chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Phan Thị Bích Huyên - SPCIT
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan