Về chúng tôi

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG VÀ MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2022

  • 16:04 - 29/03/2022
  • 981

Tiếp tục duy trì Chính sách chất lượng (CSCL) như các năm vừa qua, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã công bố CSCL của Tổng Công ty năm 2022 tại Quyết định số 500/QĐ-EVN SPC, ngày 22/3/2022 như sau: 

“Đáp ứng nhu cầu khách hàng với chất lượng cao,

dịch vụ ngày càng hoàn hảo”

Để thực hiện CSCL trên, Tổng công ty xây dựng MTCL năm 2022 là:

"Phấn đấu đạt mức điện thương phẩm 82 tỷ 770 triệu kwh điện"

Tổng Giám đốc Tổng công ty cam kết:   

          1. Cung cấp đầy đủ các nguồn lực cần thiết để đáp ứng các yêu cầu và cải tiến liên tục hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng.

          2. CSCL được truyền đạt và quán triệt trong toàn thể cán bộ, nhân viên của Tổng công ty.

          3. CSCL được Lãnh đạo xem xét định kỳ, hoặc đột xuất để luôn thích hợp.

          4. Kết quả thực hiện MTCL được kiểm điểm 6 tháng, cuối năm tại các hội nghị sơ kết, tổng kết và công bố cho toàn thể cán bộ, nhân viên biết.

TỔNG GIÁM ĐỐC

đã ký

Nguyễn Phước Đức

đính kèm File công bố chính sách chất lượng năm 2022 TẠI ĐÂY 

- - VP EVNSPC
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan