Lĩnh vực hoạt động

TRIỂN KHAI THÔNG TƯ VỀ HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

  • 13:18 - 13/04/2022
  • 199

Ngày 08/02/2022, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 02/2022/TT-BTP (TT02) về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, Thông tư này có hiệu lực từ ngày 25/3/2022. Vừa qua tại tỉnh Bến Tre, Bộ Tư Pháp tổ chức triển những nội dung cơ bản của TT02 tới các cơ quan, Bộ, ngành, địa phương và 21 tỉnh thành phía Nam.

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã cử 01 Phó Tổng Giám đốc, 31 cán bộ đang phụ trách những mảng công tác liên quan đến đấu giá tài sản tại các đơn vị trực thuộc EVNSPC tham dự.

Hội nghị đã được nghe các chuyên gia Bộ tư pháp nêu bật các nội dung quan trọng của TT02. Cụ thể nhấn mạnh 06 nhóm tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm: Nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá; Nhóm tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; Nhóm tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản; Nhóm tiêu chí về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp; Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;.…

Quang cảnh hội nghị do Bộ tư pháp tổ chức ngày 08/4/2022 tại tỉnh Bến Tre

 

 

Bên cạnh đó, trường hợp trong thời gian 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ mà tổ chức đấu giá tài sản thuộc một trong các trường hợp sau thì thực hiện như sau:

Thứ nhất, có đấu giá viên của tổ chức mình bị xử phạt vi phạm hành chính do vi phạm quy định về hoạt động đấu giá tài sản thì cứ mỗi đấu giá viên bị xử phạt vi phạm hành chính, tổ chức đấu giá tài sản đó bị trừ 5% tổng số điểm.

Thứ hai, tổ chức đấu giá tài sản không thực hiện thông báo công khai việc đấu giá tài sản trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo công bố của cơ quan có thẩm quyền thì tổ chức đấu giá tài sản đó bị trừ 20% tổng số điểm…

Theo đó, đối với tài sản phải thực hiện việc đấu giá theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Đấu giá tài sản thì người có tài sản đấu giá thực hiện việc lựa chọn tổ chức đấu giá theo các tiêu chí quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và quy định tại TT02.

Trường hợp tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất và đấu giá tài sản công khác trên địa bàn thành phố có giá khởi điểm từ 500 triệu đồng trở lên thì cơ quan, đơn vị được giao thực hiện việc tổ chức đấu giá phải thành lập tổ đánh giá và mời đại diện của Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cơ quan thuế và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan để thực hiện việc đánh giá, lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Trường hợp tài sản công có giá khởi điểm dưới 500 triệu đồng thì cơ quan, tổ chức được giao quản lý, thực hiện việc tổ chức đấu giá tự đánh giá hoặc thành lập tổ đánh giá để đánh giá các tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và chịu trách nhiệm về việc đánh giá này….

Trường hợp đến hết ngày nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất và đấu giá tài sản công khác tại địa phương  mà chỉ có một tổ chức đấu giá tài sản đăng ký thì cơ quan, tổ chức được giao thực hiện việc tổ chức đấu giá hoặc tổ đánh giá xem xét, quyết định lựa chọn tổ chức đó nếu đáp ứng quy định của Luật Đấu giá tài sản, TT02 và pháp luật có liên quan

Kết luận tại hội nghị, đại điện Bộ Tư pháp đề nghị các địa phương, đơn vị khẩn trương tổ chức phổ biến, chỉ đạo triển khai văn bản trên, bố trí kinh phí và nâng cao năng lực thực hiện cũng như tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có phát sinh vướng mắc đề nghị phản ảnh về Cục bổ trợ Tư Pháp để xem xét, hướng dẫn và giải quyết ./.

Mỹ Hiền - Ban PC EVNSPC
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan