Về chúng tôi

Ban hành Hệ thống nhận diện thương hiệu của EVN và các đơn vị thành viên EVN

  • 16:23 - 01/08/2021
  • 322

Ngày 29/7/2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có Quyết định số 971/QĐ-EVN ban hành Hệ thống nhận diện thương hiệu EVN và Quyết định số 972/QĐ-EVN ban hành Hệ thống nhận diện thương hiệu của các đơn vị thành viên EVN

 

  • Quyết định Ban hành Hệ thống nhận diện thương hiệu EVN tại đây
  • Quyết định Ban hành Hệ thống nhận diện thương hiệu của các đơn vị thành viên EVN tại đây
  • Hướng dẫn áp dụng Hệ thống nhận diện thương hiệu của EVN và các đơn vị thành viên EVN tại đây
  • Hệ thống nhận diện thương hiệu của EVN và các đơn vị của EVN tại đây.
EVN - Ban TT EVNSPC
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan