Tin tức & truyền thông

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY QUỐC TẾ ĐA DẠNG SINH HỌC; NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 05 THÁNG 6, THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG NĂM 2022

  • 09:14 - 02/06/2022
  • 198

Thực hiện Văn bản số 2897//EVN-KHCNMT, ngày 01/6/2022, của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022; Thực hiện chỉ đạo của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương tại văn bản số 722/ATMT-BVMT ngày 17/5/2022 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022.

  1. Căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị, tổ chức các hoạt động thiết thực trong tháng 6/2022 để hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022 theo hướng dẫn tại văn bản số 2472/BTNMT-TTTT ngày 11/5/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (kèm theo).
  2. Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích hoặc đưa lên màn hình điện tử tại trụ sở đơn vị từ ngày 01/6/2022 đến ngày 30/6/2022 các khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2022: “Chỉ một trái đất ” (Only One Earth).
  3. Bộ nhận diện Ngày Môi trường Thế giới năm 2022 TẠI ĐÂY
  4. Bộ nhận diện Ngày quốc tế đa dạng sinh học tại đây.
  5. Văn bản 2897 TẠI ĐÂY
- - Ban TT EVNSPC
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan