Về chúng tôi

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE NHẬN CỜ THI ĐUA TOÀN DIỆN CỦA UBND TỈNH NĂM 2020-2021

  • 10:25 - 13/07/2022
  • 297

Vừa qua, Công ty Điện lực Bến Tre đã vinh dự trở thành một trong những doanh nghiệp đạt được thành tích toàn diện nhận Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” của Ủy ban Nhân dân Tỉnh trao tặng.

Năm 2020-2021 là năm đặc biệt khó khăn trong hoạt động SXKD của các doanh nghiệp. Trước khó khăn, thách thức, với quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh cùng với sự nỗ lực của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh nên tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre vẫn duy trì được sự ổn định.

Ông Trần Quang Tâm, Phó Giám Đốc Công ty Điện lực Bến Tre nhận cờ thi đua UBND tỉnh Bến Tre

 

Với sự chỉ đạo của Tỉnh Ủy, UBND Tỉnh, Sở Công thương, Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Nam, Ban Giám đốc Công ty Điện lực Bến Tre, cùng với chính sách quyết liệt và các giải pháp điều hành linh hoạt. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về “mục tiêu kép” vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt tăng trưởng ở mức cao nhất; vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, kết thúc  2020-2021, Công ty Điện lực Bến Tre đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao như: sản lượng điện thương phẩm, giá bán điện và doanh thu bán điện đạt chỉ tiêu, cung cấp điện ổn định phục vụ sản xuất nhất là các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt là đảm bảo cung cấp điện cho các khu cách ly, điều trị Covid-19 trên địa bàn Tỉnh; nộp đầy đủ ngân sách cũng như đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại Tỉnh. Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Bến Tre cũng chú trọng việc thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng trên địa bàn Tỉnh, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp luôn thân thiện, chia sẻ và có trách nhiệm với cộng đồng xã hội.

Ghi nhận những nỗ lực và các thành tích đó, UBND tỉnh Bến Tre đã Quyết định tặng cờ thi đua cho Công ty Điện lực Bến Tre nhằm vinh danh, khen thưởng cho tập thể có thành tích xuất sắc, là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và năm 2021.

Nối tiếp thành tích trên, phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Công ty Điện lực Bến Tre sẽ tiếp tục được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả, trở thành động lực thúc đẩy quá trình đổi mới, góp phần quan trọng hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được giao, đáp ứng nhu cầu cung cấp điện; với sự đồng thuận của toàn thể CBCNV mang hết sức lực và trí tuệ để giải quyết công việc hiệu quả, nhằm đem lại lợi ích và sự hài lòng cho khách hàng kết hợp với sự quan tâm hỗ trợ của Lãnh đạo Tỉnh và tiềm lực tại địa phương thúc đẩy tốt hoạt động sản xuất kinh doanh trong các năm tiếp theo./.

Phạm Thị Kim Ngân - PC Bến Tre
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan