Lĩnh vực hoạt động

EVNSPC tổ chức chương trình đào tạo cán bộ quản lý cấp 3 và 4 năm 2022

  • 09:40 - 29/08/2022
  • 439

Thực hiện kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực theo chủ trương của EVN, trong năm 2022, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã phối hợp Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 04 lớp đào tạo cán bộ quản lý cấp 3 và cấp 4.

Chương trình đào tạo cán bộ quản lý cấp 3 - năm 2022 gồm 2 lớp, với tổng số 80 học viên. Thời lượng đào tạo mỗi lớp là 15 ngày. Đối tượng tham dự: Phó Giám đốc, Kế toán trường và tương đương của đơn vị cấp 3; Phó Trưởng Ban, Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty và Cán bộ quy hoạch vào các chức danh trên.

Chương trình đào tạo cán bộ quản lý cấp 4 - năm 2022 gồm 2 lớp, với tổng số 237 học viên. Thời lượng đào tạo mỗi lớp là 15 ngày. Đối tượng tham dự gồm: Giám đốc, Phó giám đốc và tương đương của các Điện lực (đơn vị cấp 4); Lãnh đạo Phòng/Ban và tương đương tại các đơn vị thành viên (đơn vị cấp 3); và Cán bộ quy hoạch vào các chức danh trên.

Khóa đào tạo được tổ chức tại Trường Cao Đẳng Điện lực Thành Phố Hồ Chí Minh.

Tham gia khóa đào tạo, các học viên không chỉ được lĩnh hội những bài giảng mang tính lý luận của các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành đến từ các trường đại học, học viện tại Tp. Hồ Chí Minh, mà còn được trực tiếp đối thoại, trao đổi về kinh nghiệm quản lý thực tế với đội ngũ cán bộ lãnh đạo của EVN và EVNSPC (Lãnh đạo các Ban EVN, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc EVNSPC).

Ngoài thời gian học lý thuyết ở trường, trong mỗi khóa học học viên được tổ chức đi thực tế tại 01 Đơn vị cấp 3 để học học kinh nghiệm trong công tác quản lý.

Một số chuyên đề trong chương trình đào tạo như: Kỹ năng quản lý; Quản trị nhân sự và Văn hóa doanh nghiệp; Triển khai và thực thi chiến lược, lộ trình phát triển thị trường điện; Kinh doanh và dịch vụ khách hàng; Quản trị rủi ro và kiểm soát tuân thủ; Quản trị truyền thông; Quản trị dự án; Quản trị sản xuất; Quản trị tài chính doanh nghiệp…

 

Ông Nguyễn Công Hầu – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty  phát biểu khai mạc Chương trình đào tạo Cán bộ quản lý cấp 3 6/2022

Ông Nguyễn Phước Đức – Tổng Giám đốc, Thành viên HĐTV cùng các học viên thuộc đối tượng cán bộ quản lý cấp 3 sau buổi chia sẻ kinh nghiệm thực tế của lãnh đạo EVNSPC ngày 16/6/2022

Học viên lớp CBQL cấp 3 chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo Tập đoàn, Lãnh đạo Tổng công ty, Ban Giám hiệu Trường CĐĐL 2, các Thầy Cô giảng dạy, Lãnh đạo các Ban TCT tại buổi bảo vệ chương trình hành động cuối khóa và lễ bế giảng 6/2022

Lãnh đạo Công ty Điện lực Tây Ninh làm việc với Đoàn học viên CBQL cấp 3 6/2022

Đoàn học viên CBQL cấp 3 đến học tập trao đổi kinh nghiệm thực tế tại Công ty Điện lực Tây Ninh 6/2022

            Đây là chương trình đào tạo dành cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp 3, 4 theo chương trình khung đã được EVN ban hành và phê duyệt, nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo sự chuyển tiếp, liên tục, vững vàng ổn định giữa các thế hệ cán bộ, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ được giao, góp phần đưa EVNSPC phát triển hiệu quả và bền vững. 

 

TT EVNSPC - Ban KSNB EVNSPC
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan