Tin tức & truyền thông

Công điện diễn tập PCTT&TKCN của Tổng công ty Điện lực miền Nam

  • 13:57 - 29/06/2022
  • 294

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

 

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

 

 

DIỄN TẬP

ĐIỆN

 

Kính gửi: 

- Các đơn vị thành viên Tổng công ty;

- Công ty CP thủy điện miền Nam.

 

Số:  01 /EVN SPC-AT, ngày 29 tháng 6 năm 2022

Thực hiện chỉ đạo theo Công điện số 06/EVN-AT ngày 29/6/2022 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc triển khai đối phó cơn bão số N, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam yêu cầu các đơn vị thành viên, Công ty CP thủy điện miền Nam khẩn trương thực hiện ngay các việc sau :

  1.  Thường xuyên cập nhật, theo dõi sát diễn biến của cơn bão số N trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên website Ban Chỉ đạo PCTT Trung ương (www.ccfsc.gov.vn) của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương (www.nchmf.gov.vn; www.kttv.gov.vn) để chủ động phòng, chống, hạn chế thiệt hại do bão gây ra.

Hồi 07 giờ ngày 29/6/2022, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Dự báo trong 24 giờ tới, Bão số N di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km.

  1. Triển khai phương án PCTT để đối phó, xử lý kịp thời các tình huống, đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, công trình, chuẩn bị đầy đủ người, phương tiện để khắc phục nhanh các sự cố do thiên tai gây ra.
  2.  Phối hợp địa phương tuyên truyền vận động nhân dân có nhà ở, công trình nằm gần, trong hành lang an toàn lưới điện thực hiện chằng néo mái tôn, hạ ăngten ti vi, chặt tỉa cây xanh, … .
  3.  Các Công ty Điện lực chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đảm bảo an toàn cho nhân viên và ứng phó kịp thời với các tình huống có thể xảy ra.
  4.  Công ty cổ phần Thủy điện miền Nam kiểm tra công trình, hồ, đập, nguồn điện dự phòng, theo dõi sát tình hình thủy văn, mưa lũ, lượng nước về hồ, chuẩn bị sẵn sàng để đón lũ, vận hành hồ chứa theo quy trình, phối hợp chặt chẻ với địa phương liên quan, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, thiết bị, công trình, hồ chứa và vùng hạ du.
  5.  Các đơn vị tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống lụt, bão, lũ, báo cáo các nội dung liên quan về Tổng Công ty Điện lực miền Nam (Ban An toàn) :
  • Báo cáo nhanh tình hình bằng điện thoại, zalo, E-mail cho: Ban AT (số điện thoại: 028.38227203) hoặc A.Dũng - TB.AT (số điện thoại: 0916.077030, E-mail: dungdoanchi@gmail.com), A.Trung PTB.AT (số điện thoại: 0913.725097, E-mail: trungnb66@)yahoo.com) hoặc A.Quân - CV Ban AT (số điện thoại: 0918.062233, E-mail : nhquanpc2@yahoo.com.vn).
  • Trường hợp có thiệt hại do bão, lũ, các Đơn vị báo cáo nhanh các nội dung liên quan theo Mẫu 3 Phụ lục 6 (Quyết định 1221/QĐ-EVN ngày 09/9/2021) trước 08g00 và 15g00 hàng ngày về thường trực BCH PCTT&TKCN Tổng công ty theo địa chỉ banat@evnspc.vn hoặc theo địa chỉ mạng máy tính : ftp://10.170.0.2/ SPCBan / KTAT/ Bao cao thiet hai do bao N hoặc fax về Ban AT, số fax : 028.38227217./.

 

 

Nơi nhận:

- BCH PCTT&TKCN   EVN SPC (p/hợp);

- BCH PCTT&TKCN khu vực 1 (t/hiện);

- Các đơn vị thành viên (p/hợp);

- Lưu: VT, AT.HQ.

 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

 

Lâm Xuân Tuấn

 

- - Ban AT EVNSPC
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan