Lĩnh vực hoạt động

Nỗ lực hoàn thành công trình “Tăng công suất máy biến áp trạm 110kV Dầu Giây ”

  • 08:05 - 15/07/2022
  • 122

      Sau hơn 2 tháng thi công,  ngày 29/6, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai và các đơn vị liên quan đã nghiệm thu, đóng điện công trình “Tăng công suất máy T1 trạm 110kV Dầu Giây từ 40MVA lên 63MVA”

      Trạm biến áp 110kV Dầu Giây hiện đang cấp điện chủ yếu cho phụ tải khu công nghiệp Dầu Giây, phụ tải tưới tiêu và phụ tải sinh hoạt phục vụ phát triển khu vực huyện Thống Nhất.

Công nhân kiểm tra van chống sét của máy T1 63MVA

      Công trình “Tăng công suất máy T1 trạm 110kV Dầu Giây từ 40MVA lên 63MVA” được thực hiện nhằm tăng cường công suất cung cấp điện, nâng cao độ tin cậy an toàn lưới điện, giảm tổn thất và nâng cao chất lượng điện, cũng như đáp ứng nhu cầu phụ tải huyện Thống Nhất và khu vực lân cận. Tổng mức đầu tư công trình khoảng 22,023 tỷ đồng.

      Công trình “Tăng công suất máy T1 trạm 110kV Dầu Giây từ 40MVA lên 63MVA” thuộc loại công trình năng lượng cấp II, với thời gian sử dụng theo quy định tại QCVN 03:2012/BXD là từ 50 đên 100 năm

Đánh giá bài viết
Bảo Khanh - PC Đồng Nai

Bài viết liên quan