Tin tức & truyền thông

Hội nghị sơ kết công tác Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2022

  • 15:42 - 27/07/2022
  • 160

Sáu tháng đầu năm 2022, đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã thực hiệt tốt công tác lãnh đạo và điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác an sinh xã hội cũng như xây dựng đảng theo kế hoạch đề ra.

 

Đảng bộ EVNSPC gặp nhiều thuận lợi do được sự quan tâm của Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công Thương tại Thành phố Hồ Chí Minh, các Bộ ngành và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, sự ủng hộ các địa phương và hợp tác của khách hàng.

Nhờ vậy mà đảng ủy EVNSPC đã lãnh đạo các đơn vị đã đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân. Tuy nhiên, EVNSPC cũng gặp một số khó khăn nhất định bởi do nhiều yếu tố tác động. Đặc biệt là dịch Covid-19 năm 2021.

Phó Bí thư Đảng ủy, ông Lâm Xuân Tuấn báo cáo tổng kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2022

 

Các mặt đã đạt được

Đảng ủy EVNSPC đã triển khai đầy đủ các nội dung công tác tuyên giáo theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối, tuyên truyền về các sự kiện gắn liền với các ngày lễ lớn; Các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, BCH TW khóa 13. Cuộc xung đột quân sự Nga – Ukraina...

Hoàn tất công tác kiểm điểm, đánh giá phân loại 617 Đảng viên và 69 tổ chức Đảng, qua đó đã công nhận và khen thưởng 12 tổ chức Đảng và 122 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Về đào tạo, có 28 quần chúng hoàn thành khóa bồi dưỡng nhận thức về Đảng; kết nạp 21 Đảng viên, 93 đồng chí hoàn thành lớp Trung cấp lý luận chính trị.

Ban thường vụ Đảng ủy làm việc với tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn thanh niên EVNSPC xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và đăng ký thi đua năm 2022. Đồng thời, đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022, chỉ đạo các hoạt động tháng Thanh niên, Tháng Công nhân năm 2022. Chỉ đạo Đại hội đoàn Thanh niên EVNSPC thành công theo tinh thần chỉ đạo của Đoàn Khối. Hoàn thành thủ tục phục vụ sưu tra hồ sơ theo quy định 58-QĐ/TW để đáp ứng các yêu cầu về công tác cán bộ.

Bí thư Đảng ủy EVNSPC, ông Nguyễn Văn Hợp chủ trì Hội nghị
 
Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Đảng ủy EVNSPC tập trung lãnh đạo những việc trọng tâm như: Khởi công 35 công trình lưới điện 110kV; rà soát, hướng dẫn các đơn vị để phấn đấu thực hiện cân bằng tài chính năm 2022; hoàn thành mục tiêu KDDVKH năm 2022 chuyển đổi số … góp phần hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch EVN giao.

Tổ chức tuyên truyền, nắm bắt tình hình dư luận quần chúng để có biện pháp giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người lao động. Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022. Thực hiện quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu các cấp gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Kiện toàn Ban chấp hành Đảng bộ và các chức danh cán bộ chủ chốt, dự kiến thay thế các đồng chí nghỉ chế độ. Chuẩn y cấp ủy các cấp và chỉ đạo các Chi bộ xây dựng quy chế làm việc, phân công cấp ủy ngay sau Đại hội.

Hoàn thiện mô hình tổ chức Đảng theo mô hình mới, kịp thời chuyển sinh hoạt và tiếp nhận Đảng viên theo đúng đơn vị công tác. Đẩy mạnh công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, nhất là các tổ chức Đảng còn hạn chế về phát triển Đảng viên.

Thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy, Ban Thanh Tra bảo vệ, Ban kiểm toán nội bộ và giám sát tài chính và Ban Tổ chức & Nhân sự trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật. Giải quyết kịp thời các đơn thư, khiếu nại, tố cáo đối với đảng viên và tổ chức đảng; xử lý kỷ luật kịp thời, đúng quy định (nếu có).

Tổ chức Hội nghị đối thoại và thương lượng tập thể tiến tới Hội nghị NLĐ EVNSPC năm 2022; Hoàn thiện phương án nhân sự và thời gian tổ chức đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới đại hội Công đoàn EVNSPC.

Tạo điều kiện tốt nhất để tổ chức đoàn phát động các phong trào thi đua yêu nước, nhằm phát huy tính xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.

Chủ tịch Công đoàn EVNSPC, ông Lê Xuân Thái phát biểu đóng gọp chương trình nghị sự

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hợp – Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐTV chỉ đạo:

Các cơ sở Đảng thực hiện các kiến nghị tại kết luận kiểm tra của UB kiểm tra TW, thực hiện đúng chỉ đạo của EVN. Triển khai nghị quyết, chương trình kiểm tra giám sát của Đảng ủy đến các cơ sở đảng.

Những tháng còn lại năm 2022, dù khó khăn nhưng Đảng bộ EVNSPC quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu như: cần bằng tài chính, cung cấp điện, điện thương phẩm, tổn thất, chi phí đảm bảo không lỗ. Hoàn thành các công trình trọng điểm như đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc, các  công trình giải phóng năng lượng tái tạo tại Ninh Thuận và Bình Thuận.

Xây dựng lộ trình phát triển lưới điện giai đoạn 2023-2025, đảm bảo không còn tình trạng quá tải, quy hoạch lưới điện tiếp cận trình độ khu vực, đưa vào vận hành lưới điện thông minh.

Về công tác nhân sự, thực hiện trẻ hóa đội ngũ theo lộ trình, EVNSPC sẽ trang bị công cụ hỗ trợ lao động tiên tiến để giảm thiểu sức lao động. Nói không với tai nạn lao động, phấn đấu giai đoạn 2025-2050 vừa rà soát đội ngũ vừa thực hiện nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền phố biến Chỉ thị, Nghị quyết của đảng đến các cơ sở đảng, đến từng đảng viên, quần chúng để thực hiện hiệu quả. Đảng viên luôn nêu cao tinh thần “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức tác phong của Chủ tịch Hồ chí Minh”, biểu dương những tấm gương tiêu biểu, đảng viên gương mẫu đi trước, để quần chúng noi theo.

Hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới dựa trên nguồn lực lao động trẻ có trình độ. Lưu ý trâm bồi lực lượng đoàn viên thanh niên, nhằm kiện toàn tổ chức trẻ hóa lực lượng, để thực hiện tốt các phong trào của đoàn khối và nhiệm vụ của EVNSPC./.

Đánh giá bài viết
Khắc Thế - BanTH EVNSPC

Bài viết liên quan