Dịch vụ

Công ty Điện lực Bình Dương tổ chức tập huấn và hướng dẫn sử dụng “Thiết bị kiểm tra phóng điện cục bộ” và “Máy scan nhiệt”

  • 08:49 - 11/10/2022
  • 277

        Vừa qua, công ty Điện lực Bình Dương (PCBD) đã tổ chức hướng dẫn sử dụng “Thiết bị kiểm tra phóng điện cục bộ” và “Máy scan nhiệt”. Đây là hai thiết bị thiết yếu phục vụ công tác đo phóng điện điện cục bộ và quét nhiệt độ các thiết bị trong trạm biến áp và trên lưới điện, hạng mục chủ yếu trong công tác sữa chữa bảo dưỡng theo CBM (sửa chữa bảo dưỡng theo điều kiện vận hành), giúp theo dõi tình trạng thiết bị đang vận hành nhằm phát hiện được những thiết bị có nguy cơ hư hỏng và tránh sự cố lưới điện diễn ra.

       

Giới thiệu máy đo phóng điện cục bộ và các phụ kiện đi kèm

       Máy scan nhiệt giúp người dùng có thể đưa ra những hình ảnh trực quan về tình hình phát nhiệt trên thiết bị, tìm được điểm nóng nhất và nhiệt độ tại đó để đưa ra giải pháp xử lý phù hợp. Đối với máy đo phóng điện cục bộ, nhờ vào các cảm biến khác nhau, ta sẽ đo được sóng siêu âm của các thiết bị trên lưới điện, các thiết bị đặt tại nhà trạm, đầu cáp ngầm và phát hiện được các lỗ khí nhỏ nằm bên trong lớp cách điện.

Điện lực thực hành sử dụng máy san nhiệt tại trạm 110kV Gò Đậu

       Trước khi có thiết bị, PCBD phải thuê đơn vị thí nghiệm thực hiện dẫn đến tốn kém nhiều chi phí thí nghiệm, tốn thời gian và nhân lực trong công tác phối hợp khảo sát hiện trường và xác nhận khối lượng thực hiện của đơn vị thí nghiệm. Việc ứng dụng “Thiết bị kiểm tra phóng điện cục bộ” và “Máy scan nhiệt” góp phần giảm thiểu chi phí và tiết kiệm thời gian trong công tác sữa chữa bảo dưỡng thiết bị. Điện lực sẽ chủ động trong công tác đo nhiệt độ và đo phóng điện cục bộ thiết bị, đảm bảo việc sửa chữa bảo dưỡng thực hiện đúng và đầy đủ chu kỳ theo quy trình ban hành.

      Hiện nay, lưới điện 110kV PCBD đang quản lý vận hành là 26 trạm biến áp và 52 tuyến đường dây với chiều dài là 374km. Đối với lưới điện 22kV, khối lượng tài sản ngành điện đang quản lý là 5522 trạm biến áp và hơn 3054km đường dây. Với khối lượng như trên, trong năm 2022, PCBD lập kế hoạch thực hiện sữa chữa bảo dưỡng theo CBM cho 26 trạm biến áp và 52 đường dây 110kV, 825 trạm biến áp và 166 tuyến đường dây/nhánh rẽ trung thế. Để có thể thực hiện đầy đủ và đúng quy định khối lượng rất lớn nói trên, mỗi Điện lực cần phải được trang bị ít nhất một máy đo phóng điện và được tập huấn cách sử dụng thiết bị để cho ra kết quả chính xác.

      Các thiết bị sau khi đo xong sẽ được cập nhật thông số vào phân hệ CBM trên PMIS. Đặc biệt, chương trình sẽ tính toán điểm số nhằm đánh giá tình trạng sức khoẻ của thiết bị để đưa ra giải pháp xử lý phù hợp.

      Sữa chữa bảo dưỡng theo CBM là lĩnh vực còn mới, thay thế cho công tác thí nghiệm định kỳ vật tư thiết bị. Trong thời gian tới, PCBD sẽ tiếp tục mua sắm và trang bị thêm nhiều trang thiết bị để phục vụ công tác CBM này. Đây cũng là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác chuyển đổi số lĩnh vực Kỹ thuật – An toàn, nhằm góp phần quản lý vận hành đường dây, trạm biến áp linh hoạt, hiệu quả hơn.

Trần Trung Hiếu - PC Bình Dương
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan